SVERIGE: Banker nedringda efter myndighetens uppmaning

2022 10 09

På tisdagsmorgonen sa Finansinspektionens (FI) chefsekonom Henrik Braconier att den som har tillfälliga problem med ekonomin kan beviljas ett tillfälligt undantag från amorteringskravet av sin bank.

–  Det är ett sätt att hjälpa hushåll med tillfälliga problem, att man slipper amortera under ett tag. Vi tycker det är bra om folk utnyttjar det här. Börjar det bli knapert är det bäst att ringa banken och så startar man en dialog, sa han till SR Ekot.

Finansinspektionens besked fick snabbt spridning. Det märkte inte minst bankerna.

Efter beskedet har bankerna blivit nedringda av tusentals kunder, rapporterar SR Ekot.

Många kunder har missuppfattat FI:s uppmaning. Särskilda skäl krävs fortfarande för att få ett tillfälligt undantag.

– Otroligt många privatkunder ringde in till vår kundservice och tolkade det som att nu kan jag begära uppskov på min amortering, och ville göra det naturligtvis. Utlåtandet var lite olyckligt. Det är inte så att jag kan begära uppskov bara för att jag behöver eller önskar uppskov, utan det är fortfarande de grundläggande kriterierna för när jag kan begära uppskov, säger Jennie Sandén, privatekonom vid Danske Bank, till SR.

Hans Lindberg, vd för Svenska Bankföreningen, beskriver dagen som kaosartad. Hon berättar att telefonväxlarna är ”fullständigt lamslagna”.

– Ja bankerna har blivit nedringda av tiotusentals kunder. Så växlarna är fullkomligt lamslagna med folk som köar in till bankerna. Intrycket hos allmänheten verkar vara att Finansinspektionen har pausat amorteringskravet precis som under pandemin. Men så har inte skett.

Räntehöjningen inget giltigt skäl

I dag, tisdag, höjde Riksbanken styrräntan med  en procentenhet – från 0,75 till 1,75 procent.

Men den drastiska höjningen är inget skäl till amorteringsfrihet. Bankerna har redan tagit höjd för höjda bolåneräntor i sina kalkyler.

Däremot kan kunder med ”särskilda skäl” ansöka om ett tillfälligt undantag från amorteringskravet.

Särskilda skäl

Så här skriver Finansinspektionen:

  • Särskilda skäl kan vara att ett hushålls ekonomiska förutsättningar väsentligt försämrats. Till exempel kan det handla om inkomstbortfall till följd av sjukdom, arbetslöshet eller liknande. Men, det kan även vara fråga om att ett hushåll får så kraftigt ökade utgifter, till exempel för stigande elkostnader, att hushållets ekonomiska marginaler krymper markant.
  • Särskilda skäl förutsätter att omständigheterna inträffar efter att lånet har lämnats. Alltså att det har skett något oväntat, som man inte kunde förutse vid lånetillfället. Att ett hushåll är räntekänsligt och påverkas när låneräntan höjs är inte i sig ett särskilt skäl.
  • Bankerna testar bolånetagare i sin kreditprövning för att se att de har goda marginaler att klara högre räntenivåer. De senaste åren har bankerna utgått från att nya bolånetagare ska klara av räntebetalningar, amorteringar och övriga levnadskostnader även vid räntenivåer på mellan 6 och 7 procent.

Foto: H. Oujabir resp Finansinspektionen

Text: Redaktionen