NY UPPTÄCKT: Bakterier kan “äta” bort globalt problem

2023 08 23

En ny studie pekar på ett fenomen som kan bromsa den globala uppvärmningen.

Det är en grupp forskare från California University Long Beach som kommenterar det spännande fenomenet.

De föreslår en ny metod för att avlägsna metan, som är en potent växthusgas som i allra högsta grad bidrar till den globala uppvärmningen.

Studien pekar på att en lösning kan vara bakterier som “äter” metan vilket i sin tur bromsar den besvärande utvecklingen.

Det rapporterar The Guardian.

Omvandlar naturligt

Nu föreslår forskarna att man bör använda sig av bakterierna för att stå emot klimathotet.

De framhåller att stora investeringar krävs för att utnyttja bakterierna som naturligt omvandlar metan till koldioxid och biomassa.

Forskarna menar att om man satsar på denna metod så skulle det kunna bromsa den globala uppvärmningen.

“Enormt bidrag”

Bakteriegruppen methylotuvimicrobium buryatense 5GB1C tros behöva mindre energi samtidigt som de konsumerar betydligt mer metan än andra bakterier.

– Bakterier som snabbt äter metan vid de högre koncentrationer som finns runt bland annat boskapsbesättningar kan ge ett stort bidrag till att minska metanutsläppen, särskilt från tropiskt jordbruk, säger professor Euan Nisbet vid University of London.

Kräver resurser

Professor Mary Ann Bruns menar att det är ett resurskrävande men behövligt fenomen.

– Detta kan vara skrämmande, men om vår överlevnad beror på att sänka atmosfäriskt metan nu kan kostnaden vara en lägre prioritet vid fördelning av resurser, säger hon.

– Brist på politisk vilja och förståelse inom den privata och offentliga sektorn om hur brådskande behovet av att minska metan är nu kommer att göra den globala uppvärmningen ännu värre under de kommande åren.

Omkring 20 procent

Metan står för omkring 20 procent av växthuseffekten och är efter koldioxid den gas med störst påverkan.

– Koncentrationen av metan i atmosfären har mer än fördubblats på hundra år, förklarar SMHI.

Foto: ActionVance

Text: Redaktionen