KÄRNKRAFT: Bakslag för regeringen och SD

2022 11 17

Regeringen och Sverigedemokraterna vill utreda en återstart av kärnkraftverkets Ringhals reaktor 1 och 2.

Något som är inte är möjligt enligt Ringhals vd Björn Linde.

I en intervju med SVT Nyheter berättar han att reaktorernas livslängd börjar ta slut och att kärnkraftsanläggningarna redan har börjat nedmonteras. 

Ringhals vd bedömer att en återstart av reaktorerna inte är ett realistiskt alternativ.

–  Om man tror att man kan återstarta Ringhals 1 och Ringhals 2 och att vi ska producera el om ett antal år så är det helt omöjligt, säger Björn Linde till SVT.

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) har inte kommenterat Björn Lindes uttalande.

Vill öka energiproduktionen

Att öka energiproduktionen är en av de viktigaste frågorna för den nya regeringen. Utbyggnad av befintlig kärnkraft och en återstart av stängda reaktorer ses som en nödvändig åtgärd.

– En genomgående utredning av vad som skulle krävas för återstart av Ringhals 1 och 2 bör genomföras förutsättningslöst och skyndsamt, samt vilken systemnyttan skulle vara, skriver regeringen och SD i sitt gemensamma avtal, Tidöavtalet.

Regeringsunderlaget vill även att förutsättningar för investeringar i kärnkraft ska stärkas genom särskilda statliga kreditgarantier som uppgår till 400 miljarder kronor.

– Avgränsningarna i dagens system med gröna kreditgarantier behöver ses över så att kreditgarantierna kan användas även för nybyggnation av kärnkraft. Nya regler ska införas som förhindrar att politiken godtyckligt stänger ner kärnkraftverk – kärnkraft ska garanteras 13 rätten till drift och elproduktion så länge anläggningarna är i gott skick och drivs på ett säkert sätt. Om staten tvingar fram en nedläggning ska ägare ha rätt till skadestånd, framhåller partierna.

Fakta Ringhals 3 och 4

- Tillsammans står Ringhals 3 och 4 för cirka 13 procent av det svenska elbehovet.

- Ringhals har sedan starten 1974 producerat drygt 800 TWh.

- Ringhals kärnkraftverk ligger på västkusten, cirka två mil norr om Varberg.

- Ringhals ägs av Vattenfall.

- Källa: Ringhals kärnkraftverk

Fakta avvecklingen av Ringhals 1 och 2

- Vattenfalls styrelse tog 2015 beslut om förkortade drifttider för Ringhals 1 och 2. Tidigare planerades drift av anläggningarna i 50 år, till 2025 respektive 2026. Beslutet innebär en avveckling 2019-2020, sex år tidigare än planerat.

- Ringhals 2 togs ur drift den 30 december 2019 och Ringhals 1 den 31 december 2020. Reaktorerna är nu permanent avställda, vilket innebär att de enligt lag aldrig får tas i drift igen.

- Rivningen av Ringhals 1 och 2 ger upphov till ungefär 340 000 ton avfall. 5-10 procent av detta är radioaktivt och omhändertas och förvaras enligt gällande regelverk och beprövade metoder. Miljöskadligt material såsom asbest och olja omhändertas enligt gällande regelverk och skickas i de flesta fall till deponi.

- Källa: Vattenfall

 Foto: Kristdemokraterna

Text: Redaktionen