Avrådan utfärdas – gäller flera badplatser

2023 07 01

Flera badplatser bedöms ha otjänligt vatten.

Inför sommaren 2023 finns det ett antal badplatser som sedan tidigare är bra att undvika.

Det rör sig bland annat om Vikingstrand och Örby ängar i Helsingborg och Kyrkbacken i Landskrona.

Flera badplatser kring Mälaren har även dålig vattenkvalitet, däribland Kaananbadet östra, Långholmens strandbad och Maltesholmsbadet östra.

Nu kommer ytterligare avrådan från flera badplatser i Sverige.

Två platser

Gislaveds kommun avråder från bad i såväl vattnet vid Kyrksjöbadet i Båraryd som Borlångens badplats i Smålandsstenar, uppger SVT.

Där har kommunen hittat förhöjda halter av E-colibakterier, vilket bland annat kan leda till magsjuka.

– Vattenprover visar på otjänligt vatten utifrån E-colibakteriehalter vid Kyrksjöbadet i Båraryd och Borlångens badplats i Smålandsstenar, framhåller kommunen.

– Nya vattenprover är beställda. Tills nya resultat har kommit avråder vi från bad och lek på dessa badplatser.

Även i Västerås

Även två badplatser i Västerås bedöms ha otjänligt badvatten, rapporterar SR.

Det handlar om Lögastrand och Hökåsens Grusgrop södra.

Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen avråder från bad vid dessa platser.

Besvärande bakterier

Benämningen “otjänligt vatten” innebär att höga halter av E-colibakterier eller intestinala enterokocker finns i vattnet.

– Det är ett tecken på att det skett en förorening av något slag, förklarar Havs-och vattenmyndigheten.

– Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om du sväljer vattnet.

Finns skyltar

Vid alla större badplatser i Sverige ska det finnas skyltar som beskriver kvaliteten på vattnet.

Klassificeringen utgår från att vattnet antingen är utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt.

– Om badvattenkvaliteten bedöms vara dålig ska det finnas en skylt som avråder från bad, fortsätter myndigheten.

Det är kommunerna som ansvarar för säkerheten vid Sveriges badplatser.

 Foto: K. Hörnfeldt

Text: Redaktionen