Aviserar ny utveckling – “tydligt röda siffror”

2023 05 02

En vändning och ny trend visar nu upp sig på bostadsmarknaden.

Vändningen sker efter en annars positiv inledning på året då bostadspriserna gått upp något, skriver banken SBAB i ett pressmeddelande.

Men nu faller priserna tillbaka med 0,2 procent totalt sett över hela landet.

För huspriserna var nedgången 0,4 procent under april månad.

"Tydligt röda siffror"

Anmärkningsvärt är att den beräknade underliggande trenden indikerar att priserna till och med faller mer i Sverige som helhet än vad prislapparna egentligen visar.

Den bilden tornar fram när man rensar bort “säsongseffekterna”.

Efter att ha haft en bred prisuppgång i januari och februari och sedan en mer splittrad utveckling i mars, visar april mer tydligt röda siffror på bostadsmarknaden, säger chefsekonomen Robert Boije.

"Full effekt på bolåneräntorna"

Bedömningen var tidigare att den uppgång man kunde se i början av året var just vad som kallas en positiv säsongseffekt.

– Våra beräkningar av den underliggande trenden och boprisnedgången under april stärker den slutsatsen. Vi räknar med fortsatt fallande priser under våren/försommaren och i synnerhet efter att Riksbankens senaste höjning av styrräntan har gett full effekt på bolåneräntorna.

Skiljer sig från mängden

Två områden i Sverige särskiljde sig dock från resten.

I Storgöteborg och Norra Sverige fortsatte huspriserna att stiga, med 1,6 respektive 0,2 procent.

Men fallande huspriser i samtliga regioner är att vänta, enligt den underliggande trenden.

– Det är uppenbart att villaägarna i stora delar av Sverige, så här långt, har fått ta en större prissmäll än lägenhetsinnehavarna i kölvattnet av den höga inflationen, höga elpriserna och de stigande räntorna, säger Robert Boije i samma pressmeddelande.

Mer utsatta

Chefsekonomen tillägger:

– Förutom att husen är mer utsatta än lägenheterna för uppgången i elpriserna kan en del av det större prisfallet på hus troligen förklaras av en korrigering av den mycket höga prisuppgången på hus tidigare under pandemin.

Toppnoteringar i våras

Sedan våren 2022 då det noterades toppnoteringar har huspriserna i snitt fallit med 16 procent sett över hela landet. Storstockholm utmärker sig med en nedgång på 18 procent.

Motsvarande siffra för lägenhetspriserna är åtta procent där Storgöteborg sticker ut med fallande priser på tio procent.

Foto: P. Kapischka

Text: Redaktionen