Positivt besked för Sverige – Arbetslösheten minskar kraftigt

2021 08 12

Arbetslösheten i Sverige har sjunkit från 9,2 % till 7,9 % på ett år.

Det konstaterar Arbetsförmedlingen i sin nya statistik som presenteras i dag.

– Återhämtningen på arbetsmarknaden fortsätter framöver och vi bedömer att arbetslösheten kommer att vara tillbaka på nivåerna innan pandemin under slutet av nästa år, säger Sandra Offesson arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. 

Positiva siffror

I slutet av juli var 408 000 personer inskrivna som arbetslösa vilket kan jämföras med omkring 478 000 personer i juli förra året.

Fakta om Sveriges arbetsmarknad i juli 2021 jämfört med juli 2020:

◾Arbetslösa: 7,9 % jämfört med 9,2 % i fjol

◾Ungdomsarbetslösheten: 10,5 % mellan 18-24 år jämfört med 13,4 % i fjol

◾Aktivitetsstöd: 208 000 personer jämfört med 184 000 i fjol

◾Varslades om uppsägning: 1 200 personer jämfört med 3 600 i fjol

Länen med högst och lägst arbetslöshet

Arbetslösheten minskar i alla Sveriges län under juli månad samtidigt som det är stor variation mellan olika län.

◾Lägst arbetslöshet: Gotland med 5,2 %

◾Högst arbetslöshet: Södermanland med 10,4 %, Skåne med 9,9 % och Västmanland med 9,8 %

Fler långtidsarbetslösa

Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller mer var närmare 190 000, vilket är en ökning med cirka 25 000 jämfört med för ett år sedan. En stor del av dessa är födda utanför Europa. 

– Det är positivt att arbetslösheten minskar och att de lediga jobben blir fler. Samtidigt ökar långtidsarbetslösheten och vi har fullt fokus på att förhindra och bryta denna utveckling. Nu kommer också betydligt fler långtidsarbetslösa att få del av främst kompetensrustande tjänster inom tjänsten rusta och matcha (KROM), säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

ANALYS

En minskad arbetslöshet är alltid mycket bra för landets ekonomi och statsfinanser. Det innebär allt annat lika minskade kostnader i form av ekonomiskt stöd till de som är utan arbete samtidigt som fler personer i arbete innebär ökade inkomster till staten i form av inkomstskatter och arbetsgivaravgifter med mera.

När fler privatpersoner får mer pengar i plånboken så kan de även handla mer vilket stärker Sveriges näringsliv och företag. När företagen får ökade inkomster kan fler anställas och statens ekonomi stärks då ytterligare. Starkare statsfinanser kan exempelvis leda till minskade skatter eller till nya satsningar på allt från sjukvård och skola till försvaret och pensionärerna. Alla vinner på minskas arbetslöshet.

Information:

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik bygger på inskrivna arbetslösa och nyanmälda lediga platser. Olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen redovisas och en av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Foto: Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

[yop_poll id="467"]