Anställd tros ha somnat – person förlorade livet

2023 06 26

En patient som hade extra övervakning har avlidit på Sundsvalls sjukhus.

I samband med en avvikelseutredning har det kommit fram att patienten borde ha fått hjärt- och lungräddning (HLR).

Men patienten fick inte HLR och avled på grund av ett förmodat hjärtstopp.

Region Västernorrland har nu polisanmält händelsen och lämnat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anställd misstänks ha somnat

En dåvarande anställd på sjukhuset misstänks ha brustit i sin övervakning av patienten.

– Utredningen ger oss anledning att misstänka att en dåvarande medarbetare somnat eller brustit i uppmärksamhet under sitt arbetspass vilket innebar att patienten inte fick hjärt-lungräddning. Om HLR hade kunnat rädda patientens liv vet vi inte, men det är möjligt, säger Minna Mattsson, verksamhetschef ortopedi vid Region Västernorrland.

Anlitas inte längre

Medarbetaren anlitas inte längre av regionen.

Beslutet gäller i avvaktan på Ivo:s prövning och polisens bedömning.

– Vi ser självklart mycket allvarligt på händelsen. Då vi inte anser att medarbetarens agerande kan förklaras på ett godtagbart sätt är vi skyldiga att göra en polisanmälan. Det är nu upp till polisen att utreda om något i händelseförloppet utgör brott, säger Minna Mattsson.

”Allvarlig vårdskada”

Händelsen har klassificerats som ”allvarlig vårdskada”.

Om patienten fått HLR kunde personen eventuellt ha överlevt.

Det bedömer Henrik Salo, chefläkare hos Region Västernorrland.

– Eftersom HLR inte påbörjades gavs patienten inte chansen att överleva sitt förmodade hjärtstopp. Jag har klassificerat det här som en allvarlig vårdskada och anmäler det därför till Ivo. Verksamheten arbetar också med åtgärder för att minimera risken för att något liknande ska kunna hända igen, framhåller han.

Det gör Ivo

Inspektionen för vård och omsorg bedriver tillsyn inom bland annat sjukvården för att säkerställa patienternas välmående.

– Tillsyn innebär att IVO granskar om en viss verksamhet ger vård och omsorg med god kvalitet och säkerhet. Syftet med IVO:s tillsyn är att bidra till en säkrare och bättre vård och omsorg, framhåller myndigheten. 

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen