Anders Tegnell med budskap till svenska folket

2023 10 26

Förre statsepidemiologen Anders Tegnell blev ansiktet utåt för Sverige under pandemin.

Som högst ansvarig i Folkhälsomyndigheten stod han längst fram i myndighetens kommunikation med bland annat media och allmänheten när covid-19 tog ett järngrepp om Sverige och världen.

Anders Tegnell fick massiv kritik – både av sidor som tyckte att restriktionerna var för slappa och de som ansåg att de var för hårda.

Situationen övergick även till direkta hot mot statsepidemiologen och hans familj och polisen satte in personskydd.

Idag, drygt tre och ett halvt år efter att covid-19 bröt ut, berättar Anders Tegnell om hur svår situationen var.

– Fattar de verkligen vad de gjorde och hur mycket oro och ångest det skapade? säger han i en intervju med Dagens Nyheter och vänder sig till dem som hotade.

Medger "naivitet"

Den tidigare frontfiguren för FHM berättar att han tänkt mycket på hur smittspridningen hade kunnat bromsas ytterligare i den inledande fasen, men landat i att myndigheten fattade rätt beslut.

Anders Tegnell medger att han var “naiv” – och syftar då på hur överraskad han blev av omvärldens beslut om att stänga gränser och införa lockdowns.

Enligt Tegnell finns det egentligen en samsyn bland epidemiologer om att skadan är större än nyttan med sådana åtgärder.

Budskapet: "Stort missförstånd"

Idag arbetar Tegnell som senior expert på Folkhälsomyndigheten.

Han har också ett specifikt budskap till hela svenska folket som utgår från ett “stort missförstånd” –  nämligen att Tegnell själv bestämde allt på Folkhälsomyndigheten.

– Vi var en stor grupp, som även hade samarbete och samråd med många andra, säger han till DN.

Förutspår nästa pandemi

Anders Tegnell har figurerat sparsamt i media sedan han lämnade sin tjänst som statsepidemiolog 2022.

I våras intervjuades han dock av SVT:s Vetenskapens värld i ett program om vad som skulle kunna bli nästa pandemi.

– Jag tror att det viktigaste man ska komma ihåg inför nästa pandemi är att det är jättestor sannolikhet att den blir väldigt annorlunda än den vi har nu, sade Tegnell till tv-kanalen då.

Flera scenarier

Enligt Tegnell är det dock troligt att det blir en luftburen infektion, men det finns även andra tänkbara scenarier.

– Det är klart att livsmedelsburen inte är otänkbart med tanke på hur vi sprider livsmedel över hela världen. Och sen har vi ju förstås hiv och nu senast också monkeypox (apkoppor, red. anm.), så de sexuellt överförbara har ju också potential, sade han.

Foto: Folkhälsomyndigheten

Text: Redaktionen


Folkhälsomyndigheten: Alla svenska patienter med symtom ska testas

2024 06 22

Folkhälsomyndigheten skärper övervakningen av fågelinfluensan.

Alla svenska patienter som läggs in på sjukhus med influensasymtom ska nu testas för viruset. 

Förändringen har redan börjat appliceras i Sverige, bekräftar Magnus Gisslén, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

– Sjukhusen skickar proverna till oss för sekvensering av viruset, för att utesluta att det rör sig om fågelinfluensa, säger han till Läkemedelsvärlden.

"Potential för pandemi"

Magnus Gisslén understryker att fågelinfluensan, H5N1, i allra högsta grad är en viktig fråga för Folkhälsomyndigheten.

Konsekvenserna om man missar en ny smittspridning kan bli allvarliga.

– Fågelinfluensa är en patogen med potential att orsaka en pandemi bland människor, vilket både vi och andra myndigheter måste ha beredskap för, säger Magnus Gisslén.

Uppmaning från Europa

Den skärpta övervakningen har satts in efter en uppmaning från Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC.

Tidigare har Världshälsoorganisationen, WHO, slagit larm om en ökad spridning av just fågelinfluensa. Nyligen bekräftade Finland att man ska inleda en massvaccination av medborgare som har förhöjd risk att smittas av viruset, till exempel personer som arbetar med fjäderfän.

EU har köpt upp 665 000 vaccindoser av tillverkaren CSL Seqirus och förbehåller sig rätten att köpa ytterligare 40 miljoner doser de kommande fyra åren.

Sverige har dock sagt nej till att ingå i upphandlingen.

– Vi har få fall jämfört med förra året, och sommarhalvåret är normalt sett högsäsong för fågelinfluensa. Det gör att vi bedömer att risken för större spridning är låg, sade Magnus Gisslén till DN för två veckor sedan.

Till Läkemedelsvärlden tillägger statsepidemiologen att detta gäller “för närvarande”.

Första dödsfallet

I början av juni meddelade WHO att det första dödsfallet kopplat till fågelinfluensa ägt rum när en 59-årig man i Mexiko testats positivt av viruset, utan att ha haft kontakt med djur, och därefter avled på sjukhus.

Efteråt gick WHO ut med att dödsfallet hade olika orsaker inte kunde tillskrivas viruset. Risken för allmänheten bedöms som låg, var beskedet då.

Foto: Folkhälsomyndigheten resp Lena Katarina Johansson, Folkhälsomyndigheten

Text: Redaktionen


Bebis har anträffats med 23 brutna ben

2024 06 22

Uppgifter kommer nu om att Socialtjänsten har kopplats in i ett unikt fall.

Det är i Kristianstad som personal på akuten har tvingats agera.

Detta efter att föräldrar kommit in med sitt nyfödda barn.

Föräldraparet sökte vård för barnet, men personalen upptäckte skador som gjorde att de kopplade in Socialtjänsten.

Det rapporterar TV4 och Sydsvenskan.

23 brutna ben

Efter att barnet undersökts vid centralsjukhuset i Kristianstad slog personalen på akuten fast att det rörde sig om anmärkningsvärda skador.

Den nio veckor gamla bebisen hade 23 brutna ben, bland annat på överarmen, revbenen, hand- och fotlederna.

Personalen slog larm till Socialtjänsten, varpå föräldrarna hävdade att bärsjalen satt för hårt och var den förmodade orsaken till skadorna.

“Upprepat våld”

Rättsläkaren menar att det finns tecken på “upprepat trubbigt våld” och att “den samlade skadebilden visar att de har tillfogats av annan person”.

– Barnet har haft omfattande skador och det här har varit ett mycket komplicerat ärende, säger åklagare Magdalena Holmberg till Sydsvenskan.

Brottsmisstankar upprättades mot föräldrarna initialt men har sedermera lagts ner på grund av bristande bevis.

Barnet har efter händelsen stora motoriska svårigheter, men stora oklarheter råder alltjämt angående exakt hur skadorna uppstod.

Alla kan anmäla

Socialtjänsten arbetar löpande med att se till att barn inte far illa, och uppmanar alla som gjort observationer att anmäla om man misstänker att ett barn skadas.

– Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten, förklarar Socialstyrelsen.

– Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga, skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel, är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Kan göras anonymt

Utöver de som är anmälningsskyldiga så är det viktigt att allmänheten vet om att misstankar alltid ska anmälas.

– Alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten, fortsätter Socialstyrelsen.

– Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Foto: A. Romansa

Text: Redaktionen