Anders Tegnell med budskap till svenska folket

2023 10 26

Förre statsepidemiologen Anders Tegnell blev ansiktet utåt för Sverige under pandemin.

Som högst ansvarig i Folkhälsomyndigheten stod han längst fram i myndighetens kommunikation med bland annat media och allmänheten när covid-19 tog ett järngrepp om Sverige och världen.

Anders Tegnell fick massiv kritik – både av sidor som tyckte att restriktionerna var för slappa och de som ansåg att de var för hårda.

Situationen övergick även till direkta hot mot statsepidemiologen och hans familj och polisen satte in personskydd.

Idag, drygt tre och ett halvt år efter att covid-19 bröt ut, berättar Anders Tegnell om hur svår situationen var.

– Fattar de verkligen vad de gjorde och hur mycket oro och ångest det skapade? säger han i en intervju med Dagens Nyheter och vänder sig till dem som hotade.

Medger "naivitet"

Den tidigare frontfiguren för FHM berättar att han tänkt mycket på hur smittspridningen hade kunnat bromsas ytterligare i den inledande fasen, men landat i att myndigheten fattade rätt beslut.

Anders Tegnell medger att han var “naiv” – och syftar då på hur överraskad han blev av omvärldens beslut om att stänga gränser och införa lockdowns.

Enligt Tegnell finns det egentligen en samsyn bland epidemiologer om att skadan är större än nyttan med sådana åtgärder.

Budskapet: "Stort missförstånd"

Idag arbetar Tegnell som senior expert på Folkhälsomyndigheten.

Han har också ett specifikt budskap till hela svenska folket som utgår från ett “stort missförstånd” –  nämligen att Tegnell själv bestämde allt på Folkhälsomyndigheten.

– Vi var en stor grupp, som även hade samarbete och samråd med många andra, säger han till DN.

Förutspår nästa pandemi

Anders Tegnell har figurerat sparsamt i media sedan han lämnade sin tjänst som statsepidemiolog 2022.

I våras intervjuades han dock av SVT:s Vetenskapens värld i ett program om vad som skulle kunna bli nästa pandemi.

– Jag tror att det viktigaste man ska komma ihåg inför nästa pandemi är att det är jättestor sannolikhet att den blir väldigt annorlunda än den vi har nu, sade Tegnell till tv-kanalen då.

Flera scenarier

Enligt Tegnell är det dock troligt att det blir en luftburen infektion, men det finns även andra tänkbara scenarier.

– Det är klart att livsmedelsburen inte är otänkbart med tanke på hur vi sprider livsmedel över hela världen. Och sen har vi ju förstås hiv och nu senast också monkeypox (apkoppor, red. anm.), så de sexuellt överförbara har ju också potential, sade han.

Foto: Folkhälsomyndigheten

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen