SVERIGE: Allvarligt besked om nödnumret 112

2023 04 24

Riksrevisionen inleder en omedelbar granskning av SOS Alarm.

Detta på grund av att problemen med att nå 112 i samband med nöd är alldeles för stora.

Inte nått målet på tio år

Målet är att det inte ska dröja mer än åtta sekunder i snitt när man ringer till SOS Alarm, som ägs gemensamt av staten och Sveriges kommuner och regioner.

Det var dock längesedan det målet stämde överens med verkligheten.

Närmare bestämt för tio år sedan, 2013.

"Allvarliga konsekvenser"

Enligt Riksrevisionen förekommer det att svarstider är så långa att det kan få "allvarliga konsekvenser" för de som söker hjälp.

– Det har även förekommit problem i samband med vidarekoppling av samtal från SOS Alarm till ambulanssjukvård, polis eller räddningstjänst, till exempel långa svarstider eller bristande möjligheter att överföra information, framhåller myndigheten i ett pressmeddelande.

"Långvariga problem"

Riksrevisionen konstaterar att det är mycket angeläget att 112 fungerar friktionsfritt.

– Att människor snabbt och enkelt kan nå nödnumret 112 och få hjälp i nödsituationer är en central funktion i samhället.

SOS Alarms uppdrag att leverera 112-tjänsten är ett samhällsuppdrag som kräver en samordnad och sammanhållen larmbehandling. De långvariga problemen med bristande måluppfyllelse gör att vi vill titta närmare på om verksamheten är effektiv, tillägger riksrevisor Helena Lindberg i samma pressmeddelande.

21 sekunder

Förra året var svarstiderna om man ringde 112 i perioder så långa som 21 sekunder, enligt SVT.

– Den är alldeles för lång, konstaterade Björn Skoglund, verksamhetsspecialist på SOS Alarm.

Det är inte bara långa svarstider som gäckat SOS Alarm under de senaste åren.

En stor stressfaktor har även varit den stora mängden falsklarm som lägger ett onödigt högt tryck på personalen som sitter redo att svara på människors nödsamtal.

Under 2021 ringdes 3,4 miljoner samtal till SOS Alarms operatörer. Men en ofantlig mängd av dessa ringdes helt utan att någon nödsituation ens existerade, enligt siffror som SVT tagit fram.

Ungefär 650 000 samtal kvar så kallade “fickringningar”, det vill säga samtal som skett av misstag.

LÄS MER: Larmade 112 – annat land svarade i telefonen

Foto: Sarah B

Text: Redaktionem