Allvarliga uppgifter om svenska psykologer

2023 05 23

Sverige har 16 400 legitimerade psykologer.

– Legitimationen ska bidra till att den enskilde individen erhåller en säker och kompetent vård, framhåller Psykologförbundet på sin hemsida.

Vidare skriver förbundet att ”den legitimerade psykologen har ett direkt patientansvar bland annat med ansvar för utredning, diagnostik, behandling och pedagogiska insatser”.

De legitimerade psykologerna ska alltså ge stöd åt människor som behöver hjälp.

Men hundratals är själva dömda för brott.

Det avslöjar Aftonbladet och researchbolaget Acta Publica i en gemensam granskning.

Upprepade tillfällen

Fler än 400 legitimerade psykologer är dömda för brott, vissa vid flera tillfällen, står det i rapporten.

Av dessa är ett 80-tal dömda för brott med inslag av våld, hot eller vapen och över 100 är dömda för brott kopplade till knark eller andra substanser, uppger Acta Publica.

Ett tiotal legitimerade psykologer är dessutom dömda för sexualbrott.

Av de dömda psykologerna har 244 dömts för brott samtidigt som de varit legitimerade.

Skarp kritik

Acta Publica riktar nu skarp kritik mot kontrollen och insynen i psykologbranschen.

Enligt rapporten har flera av fallen inte granskats av tillsynsmyndigheter.

Sedan 1987 har endast sju psykologer förlorat sina jobb på grund av sitt brottsregister.

– Bristerna medför att psykologer, dömda för bland annat allvarliga vålds- och sexualbrott, kan fortsätta arbeta med en av samhällets mest utsatta och sårbara grupper – de som lider av psykisk ohälsa, framhåller researchbolaget.

Fakta tillsynsmyndighet

- En tillsynsmyndighet kan ansvara för ett statligt verk, en nationell eller regional verksamhet beroende på vilken funktion den har.

- Utifrån verksamhetsområde har den till uppgift att granska så att allt går rätt till inom detta, det vill säga att lagar och regler efterföljs, att verksamheten utför vad den är ämnad att utföra samt använder sina resurser på ett förnuftigt sätt.

- En tillsynsmyndighet granskar genom regelbundna kontroller eller agerar på tillrop om misstänkt misskötsel av uppdrag. Tillsynsmyndigheter har också möjlighet att påverka lagar och regler för att förbättra verksamheter.

- Personer kan även ta kontakt med en tillsynsmyndighet för att framföra klagomål eller synpunkter som rör den särskilda myndighetens ansvarsområde, göra anmälningar om missförhållanden eller be om råd i frågor inom verksamhetsområde.

Källa: Mercell Opic

Foto: Sigmund

Text: Redaktionen