Allvarliga uppgifter om svenska matbutiker

2023 06 28

Flera av prishöjningarna i dagligvaruhandeln kan ha varit omotiverade.

Det skriver Konkurrensverket i sin första analys av konkurrensförhållandena i den svenska livsmedelskedjan.

– Undersökningen är fortfarande i ett tidigt skede, men redan i våra första resultat finns indikationer som tyder på risk för bristande konkurrens och omotiverade prisökningar, framhåller myndigheten.

Tydliga indikationer

Konkurrensverket undersöker flera olika aspekter av konkurrenssituationen i livsmedelskedjan – bland annat analyserar myndigheten hur priserna har ökat i förhållande till kostnaderna inom bland annat dagligvaruhandeln.

– Livsmedelsbranschen består av flera komplexa marknader. Därför är det viktigt att analysera alla delar av livsmedelskedjan. Det är för tidigt att dra långtgående slutsatser av vår undersökning men redan nu ser vi indikationer som tyder på risk för bristande konkurrens, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Pekar ut äggpriserna

Som en del i undersökningen undersöker Konkurrensverket var pengarna i livsmedelskedjan tar vägen.

– Det gör vi genom att studera om marginalerna i utvalda produktgrupper har ökat i samband med att prishöjningar har genomförts i de olika leden i kedjan, skriver myndigheten.

Konkurrensverket har inlett med att analysera äggpriserna.

Resultatet är slående.

– När det gäller produktgruppen ägg, som är den första av flera produkter vi ska analysera, visar våra resultat att priserna har höjts mer än vad som har motiverats av inköpspriset på ägg hos packeri och dagligvaruhandel, fastslår myndigheten.

Granskningen fortsätter

Konkurrensverket kommer att fortsätta att granska prisökningarna på andra livsmedel.

–  I det pågående arbetet med att belysa livsmedelsmarknaderna jobbar vi i flera parallella delprojekt.

– Vi kommer bland annat fördjupa oss ytterligare i sambandet mellan effektiv konkurrens och butiksetableringar, och specialgrossisters möjligheter att expandera på marknaden. Vi kommer också fortsätta följa pengarna i utvalda produktgrupper för att om möjligt identifiera omotiverade prishöjningar, berättar generaldirektör Rikard Jermsten.

Foto: Ica Gruppen 

Text: Redaktionen