Allvarliga uppgifter om Spotify

2023 06 14

Det svenska multinationella företaget Spotify bötfälls.

Musikjätten tvingas betala 58 miljoner kronor i böter efter en granskning av Svenska Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Tillsammans med andra EU-länder har IMY fastslagit att Spotify brutit mot EU:s GDPR-lagar.

Spotify har inte varit tillräckligt tydliga med att informera om hur de behandlar sina användares personuppgifter, rapporterar Di.

– Den enskilde har rätt att få viss information. Det handlar till exempel om för vilka ändamål uppgifterna behandlas, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, från vilken källa man hämtat uppgifterna, till vilka mottagare uppgifterna lämnats och om de har överförts till tredje land, säger Karin Ekström, som är ansvarig jurist för granskningen på IMY, till Di.

Flera brister

IMY  har granskat Spotify sedan 2019.

Myndigheten anser förvisso att Spotify lämnar ut de personuppgifter bolaget behandlar när enskilda begär det.

Samtidigt fastslår IMY att Spotify inte informerar tillräckligt tydligt om hur dessa uppgifter används.

– Informationen som bolaget lämnar om hur och för vilka syften enskildas personuppgifter hanteras borde vara mer specifik. Det ska vara lätt för den som begär tillgång till sina uppgifter att förstå hur bolaget använder dessa uppgifter.

– Dessutom kan personuppgifter som är svåra att förstå, exempelvis de av teknisk karaktär, behöva förklaras inte bara på engelska utan på den enskildes eget språk. I dessa delar har vi sett vissa brister, säger Karin Ekström i ett pressmeddelande.

Kommer överklaga

Spotify har svarat på beslutet.

Bolaget uppger att man kommer att överklaga beslutet till domstol.

Den svenska musikjätten anser att det endast handlar om ”mindre delar” av processen som måste förbättras, rapporterar Yle.

GDPR sedan 2018

- Dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft 2018 och innebär bland annat att rättigheterna för enskilda stärks.

- En sådan rättighet är rätten till tillgång som innebär en rätt för enskilda att få reda på vilka personuppgifter som en verksamhet hanterar om personen ifråga och att få information om hur dessa uppgifter används.

Foto: Charlesdeluvio reps A. Shatov

Text: Redaktionen