JUST NU: Allvarlig sjukdom gör comeback

2022 12 06

Norska FHI varnar för att en ny våg av en uppmärksammad sjukdom är tillbaka i år.

Viruset H1N1 orsakade den ödesdigra spanska sjukan för drygt hundra år sedan.

Det var även ansvarigt för svininfluensapandemin 2009.

Nu är svininfluensan tillbaka och kan skapa problem efter att ha utvecklats i jämförelse med sin föregångare.

Det viruset som cirkulerar nu är en ättling till svininfluensan och har förändringar som bättre undviker tidigare immunitet och som vi därmed är mindre skyddad mot, uppger VG.

Sämre effekt

Årets influensavaccin lär ha sämre effekt när det gäller att skydda mot smitta, men fungerar mot allvarlig sjukdom och död, menar norska FHI.

Världshälsoorganisationen har tidigare varnat för att influensa, RS-virus och covid-19 tillsammans kan skapa svåra förutsättningar för sjukvården.

Det ser ut som att det dominerande viruset kommer att vara H1N1, svininfluensan, som inte har funnits här på flera år, säger överläkare Preben Aavitsland på FHI till VG.

Skakade världen

Influensa A(H1N1), även kallad svininfluensan, spreds tidigt under 2009 i Mexiko och södra USA.

Viruset spreds över hela världen och världshälsoorganisationen höjde den 6 juni 2009 pandemivarningsnivån till nivå 6, den högsta möjliga nivån.

– Antalet influensapatienter inom sjukvården var flerdubbelt jämfört med föregående säsongsinfluensa och intensivvården belastades hårt av patienter med svår virusorsakad lunginflammation, uppger MSB:s Krisinformation.

Allvarlig bieffekt

Till följd av svininfluensans spridning vaccinerade sig 5 miljoner svenskar, vilket fram tills dess var den största massvaccineringen i svensk historia.

I Finland och Sverige slogs det kort därefter larm om att vaccinet i vissa fall leder till den ovanliga neurologiska sjukdomen narkolepsi.

Får sömnattacker

Hundratals barn och vuxna fick ersättning från läkemedelsförsäkringen efter att ha utvecklat narkolepsi på grund av vaccinet, uppger SVT.

– Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som innebär att hjärnan inte kan styra över vakenhet och sömn. Det gör att personer med sjukdomen blir mycket trötta under dagen och får sömnattacker som inte går att förhindra, uppger Socialstyrelsen.

Foto: MedicAlert UK

Text: Redaktionen