SVERIGE: Allt fler på intensiven – här är gruppen som drabbas hårdast

2022 12 19

På mindre än två veckor har antalet covidpatienter på sjukhusens intensivavdelningar fördubblats i Sverige.

Antalet covidpatienter som vårdas på iva är 43 stycken. En fördubbling jämfört med förra veckan, då ett 20-tal patienter med covid vårdades på iva, rapporterar DN.

Det är färre än under föregående smitttoppar, men ökningen påverkar trots allt intensivvårdens kapacitet.  

– Vi har även en förhållandevis hög sjukfrånvaro bland personalen, samtidigt som ett ökat antal personer med RS också är i behov av intensivvård, däribland ett antal barn. Det innebär en utmaning, men vi har kontakt nationellt, om det finns behov av samordning, och jag är övertygad om att det finns en plan för hur situationen ska hanteras om den här ökningen fortsätter, säger Johnny Hillgren, ordförande för Svenska intensivvårdsregistret, till DN.

Typiska patienten

Det finns ett tydligt mönster bland de patienter med covid-19 som behöver intensivvård, berättar Johny Hillgren.

– Det vi har sett under hösten är att det antingen är en ovaccinerad person eller en person med ett icke-fungerande immunförsvar, antingen på grund av sjukdom eller på grund av läkemedel, säger han till DN.

Kommer att öka

Johnny Hillgren understryker att antalet patienter som behöver intensivvård kommer att öka de kommande veckorna. Det tar i genomsnitt elva dagar efter att patienter insjuknat i covid-19 till att de behöver intensivvård.

I dag speglar antalet patienter iva smittkurvan för drygt två veckor sedan.

Folkhälsomyndigheten har nyligen flaggat för att spridningen av covid-19 ökar stadigt i Sverige.

– Den kraftiga ökningen av antalet bekräftade fall av covid-19, influensa och RS-virus fortsätter. Vaccination mot covid-19 och influensa är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom. Det är särskilt viktigt att personer som är 65 år och äldre samt yngre personer i riskgrupp tar sin påfyllnadsdos mot covid-19, framhåller myndigheten i ett pressmeddelande och tillägger:

– Det är troligt att smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus kommer att fortsätta öka under kommande veckor. En del av de personer som smittas kommer att bli allvarligt sjuka och behöva sjukhusvård samtidigt som även vårdpersonal riskerar att bli sjuka. Detta kommer sammantaget att påverka vårdbelastningen.

Foto: Oscar Segerström Karolinska Sjukhuset

Text: Redaktionen