JUST NU: Åldersgränserna i pensionssystemet höjs

2022 05 31

Åldersgränserna i pensionssystemet höjs efter beslut i riksdagen.

Från och med 2023 förändras villkoren.

Lägsta tillåtna ålder för att kunna ta ut inkomstgrundad ålderspension höjs från 62 till 63 år.

Klassiska siffran ändras

Även garantipensionen påverkas.

Från och med nästa år behöver man vara 66 år för att kunna ta ut garantipensionen, få bostadstillägg för pensionärer eller äldreförsörjningsstöd.

Tidigare har lägsta tillåtna ålder varit 65 år.

Motiverar beslutet

– Åldersgränserna ska knytas till den så kallade riktåldern för pension som ska börja användas 2026. Riktåldern ska ersätta dagens 65-årsnorm och innebär en pensionsålder som tar hänsyn till den ökande medellivslängden i Sverige, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Partierna i pensionsgruppen, Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna, ligger bakom förslaget som röstades igenom i dag. 

Rasar mot beslutet

Vänsterpartiet vänder sig emot förslaget.

– Höj pensionen istället för pensionsåldern, kommenterar V-ledaren Nooshi Dadgostar i Aftonbladet.

– Att knyta pensionsåldern till medellivslängden kan verka logiskt, men en högre medellivslängd behöver inte betyda att vi kan arbeta längre. Att vi lever längre betyder inte nödvändigtvis att våra ryggar och knän håller längre eller att vi klarar av en ständigt ökande stress och press, skriver hon tillsammans med Ida Gabrielsson,socialförsäkringspolitisk talesperson Vänsterpartiet.

Rejäl höjning

Vänsterpartiet föreslår att inkomstpensionerna höjs med 13,4 procent, vilket enligt V i genomsnitt ger nästan 2 000 kronor mer i månaden.

Vänsterpartiet pratar inte bara, vi agerar. Vi har redan sett till att den största höjningen av grundskyddet någonsin ligger på riksdagens bord. Nästa steg bör vara att höja inkomstpensionerna för alla, betonar Nooshi Dadgostar och Ida Gabrielsson.

Foto: A. Blăjan

Text: Redaktionen