Akut läge – ”Kan inte fylla poolen”

2023 06 07

Det råder vattenbrist i flera kommuner i Sverige på grund av torka.

Elva kommuner, framför allt i södra Sverige, har infört bevattningsförbud, enligt branschorganisationen Svenskt Vattens statistik.

Region Gotland planerar även att införa ett omfattande bevattningsförbud i slutet av juni.

I mellersta Sverige är situationen också problematisk.

Skästa utanför Västerås larmar om en akut vattenbrist, rapporterar SVT Nyheter.

”Kan inte fylla poolen”

Ann-Charlotte Duvkär, vd för Mälarenergi Vatten, berättar att hushållen i Skästa hage ökade vattenförbrukningen med 400 procent under en helg i maj.

Nu råder det akut vattenbrist i villaområdet utanför Västerås,

 – Det har medfört att en av våra grundvattenbrunnar blivit förstörd och inte kan användas just nu, säger Ann-Charlotte Duvkär till SVT och tillägger:

– Vattnet räcker inte till att bevattna gräsmattor och det räcker inte till att fylla pooler. 

Tankbilar till området

För att stävja vattenbristen har Mälarenergi infört bevattningsförbud och kört 54 tankbilar med dricksvatten från Mälaren till villaområdet.

Men vattenförbrukningen har inte trappats ned i en tillräckligt snabb takt.

Mälarenergi kan därför tvingas införa tuffare åtgärder.

– Eftersom vattenförbrukningen varierar mellan olika fastigheter, kan en möjlig åtgärd vara att ta direkt kontakt med dem som förbrukar mest. En annan är att boende istället får hämta vatten i dunk, säger Ann-Charlotte Duvkär till SVT.

Omfattande eldningsförbud

I takt med att torkan fortsätter och att nederbörden uteblir ökar även risken för bränder.

Sedan i tisdags råder det eldningsförbud i nästintill samtliga kommuner i Götaland.

Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att vara försiktiga.

– Man ska vara väldigt, väldigt försiktig så att man inte startar en brand av misstag. Det är inte tillåtet att grilla i skog och mark om det inte är förberedda platser för ändamålet. Är det så att man grillar på sådana platser ska man vara väldigt försiktig och se till att man släcker kolet innan man går därifrån, säger Johan Helsing, som är regional insatsledare på räddningstjänsten i Storgöteborg,  till GP.

Foto: E. Yavuz

Text: Redaktionen