800 kvadratkilometer spärras av i Sverige

2023 09 07

Sedan den  25 augusti har sju vildsvin hittats döda inom ett begränsat område i Fagerstatrakten.

Provresultat har visat att minst ett av vildsvinen var drabbat av Afrikansk svinpest.

Afrikansk svinpest är en mycket smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar europeiska vildsvin och grisar.

Det är i nuläget inte klart hur smittan kommit till Sverige.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, arbetar hårt för att begränsa smittspridningen.

Nu införs kraftiga restriktioner i området runt Fagersta.

–  Vi kommer att spärra av ett område på 800 kvadratkilometer. Vi kommer införa jätteallvarliga restriktioner och det kommer människor i området att märka av, säger Erika Chenais statsveterinär vid SVA, till Aftonbladet.

Kommer ta tid

Den enorma avspärrningen kommer att påverka stora delar av allmänheten.

– Det innebär till exempel att man inte får vistas där, plocka bär och svamp, jaga, arbeta med skogsbruk, eller göra andra friluftsaktiviteter. Smittan drabbar inte människa eller andra djurslag, däremot kan smittan spridas via griskött eller genom att föra med sig virus på skor, redskap, fordon, framhåller SVA i ett pressmeddelande.

Kartläggning pågår

I nuläget försöker SVA och ansvariga myndigheter ta reda på hur stort område som är drabbat.

- I dagsläget vet vi inte hur smittan kommit in men det är ett långväga hopp från närmaste smittade område i Europa och vi utgår därför från att det har skett genom människor och inte vildsvin.

– Det sker just nu en omfattande smittspridning i Europa. Det finns länder som har lyckats utrota sjukdomen och det är vår nationella målsättning, säger Karl Ståhl chef för avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll vid SVA. 

Fakta Afrikans svinpest

- Afrikansk svinpest är en smittsam virussjukdom som drabbar europeiska vildsvin och grisar med allvarliga klinisk sjukdom (feber, blödningar, vinglighet, dålig matlust) och död oftast in om en vecka. 

- Sjukdomen drabbar inte människor.

- Sjukdomen finns inom Europa sedan 2007 och EU sedan 2014.

Källa: SVA

Arkivfoto: Holger Elgaard 

Text: Redaktionen