5 400 svenskar riskerar att dö före sommaren

2021 11 22

– Det finns fortfarande en hel del potential för död och elände i den här pandemin.

Det säger epidemiologen Stefan Fors i Region Stockholm till SVT. Han är oroad och fruktar en ny dödsvåg med tanke på att över 1,2 miljoner svenskar fortfarande är helt ovaccinerade mot covid-19.

5 400 riskerar att dö inom kort

Vaccinationstakten har sjunkit kraftigt den senaste tiden trots att väldigt många svenskar inte har vaccinerats och beräkningar från Region Stockholm pekar på att ytterligare 5 400 personer riskerar att förlora livet i pandemin bara under den tidsperiod som löper fram till sommaren.

2 200 personer till intensiven

Det mesta hänger på om man kan få de 1,2 miljoner personerna att gå och vaccinera sig enligt beräkningar. Om de inte vaccinerar sig samtidigt som smittspridningen ökar igen kan det återigen bli väldigt hård belastning på sjukvården enligt Region Stockholms kalkyler för värstascenariot i Sverige.

Det handlar om 21 650 sjukdomsfall varav minst 2 200 personer blir så illa däran att de måste lägga in för intensivvård.

Mycket bättre läge i Portugal

Skillnaderna i vaccinationen är slående om man jämför med Portugal och studerar andelen som tagit sin första vaccinsdos sett till hela landets befolkning enligt ECDC:s senaste uppdatering:

▪88 % Portugal

▪70 % Sverige

Många liv skulle räddas

Om Sverige når upp till Portugals nivå skulle läget förbättras rejält förklarar Stefan Fors.

– Skulle vi uppnå det i Sverige skulle vi kunna undvika fyra femtedelar av de dödsfallen vi räknat på, säger han till SVT.

Rapporten har givits ut av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Region Stockholm tillsammans med Smittskydd Stockholm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Foto: Region Uppsala