16 gånger fler fall än normalt – klassas som allmänfarlig sjukdom

2023 08 17

En smittsam könssjukdom har nått rekordnivåer under 2023.

Enligt lagen råder tvång testa sig om man misstänker att man blivit smittad.

Och nu gäller det fler personer än någonsin rapporterat.

Hittills i år är spridningen av könssjukdomen gonorré nämligen rekordhög, rapporterar Norra Skåne.

– Prognosen pekar på 16 gånger fler fall. Det är mer än 30 år sedan vi hade motsvarande antal fall av gonorré som i år, säger Ola Josefsson från Hälsofakta, som tagit fram statistik för hela landet, till tidningen.

Stockholm värst

Det är stora skillnader i var sjukdomen sprids som mest.

Värst är smittspridningen i Region Stockholm – som ensamma står för drygt 60 procent av samtliga dokumenterade fall.

Tvåa på listan är Region Skåne med 13 procent. Där har fallen ökat med 15 procent jämfört med motsvarande period förra året.

– Vi har redan i år åtta gånger fler drabbade jämfört med exempelvis hela året för 25 år sedan, säger Ola Josefsson.

Sprids mer inom landet

Anmärkningsvärt är att 60 procent av de skånska patienterna blivit smittade utomlands, framför allt i Spanien, Thailand och Tyskland.

Men nu ökar även smittspridningen inom Sverige.

Som en följd har Region Skåne nu börjat erbjuda enklare test – en utökad provtagning som kan ta prov även från svalg och ändtarm.

Det var tidigare enbart tillgängligt via besök i vården, och hemtesten inkluderade enbart urinprov och slidprov.

– Framför allt har gruppen män som har sex med män känt sig diskriminerade eftersom de inte kunnat använda 1177-tjänsten fullt ut, säger enhetschefen på Centrum för sexuell hälsa vid Region Skåne, Maria Pilåker, i ett pressmeddelande.

– De har istället tvingats uppsöka en mottagning för fullständig provtagning.

Allmänfarlig: smittspårning obligatorisk

Gonorré är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom.

Det innebär att smittspårning är obligatoriskt.

– Alla fall av misstänkt gonorré bör behandlas av en specialistläkare, dels eftersom infektionen fortfarande är förhållandevis ovanlig, dels för att bakterien ofta har nedsatt känslighet för olika slags antibiotika, framhåller Folkhälsomyndigheten på sin hemsida.

Foto: M. Manjun

Text: Redaktionen