11 av 13 på intensiven har en sak gemensamt uppger läkare

2022 01 06

En mycket stor majoritet av de senast inlagda på intensiven för covid-19 i Region Sörmland har en sak gemensamt.

Detta meddelar nu Region Sörmlands smittskyddsläkare Signar Mäkitalo till SVT.

Granskning av regionen

Regionen har granskat de 13 senaste patienterna som smittats av coronaviruset och som blivit så pass sjuka att de inte bara har tvingats söka sjukvård utan dessutom blivit så dåliga att de till och med har tvingats läggas in på intensiven.

En och samma sak gemensamt

Så många som 11 av de 13 patienterna har en och samma sak gemensamt uppger smittskyddet.

– Jag kan säga så här att av de 13 senaste som har lagts in på intensivvården så var det två stycken som varit vaccinerade, konstaterar smittskyddsläkaren.

Motsvarar hela 85 procent

Med andra ord är det hela 85 procent av de senast inlagda på intensiven i Sörmland som har en sak gemensamt – de är ovaccinerade rapporterar regionen.

Detta fenomen är ingen nyhet i sig men ju fler som fått dos tre desto starkare blir trenden enligt nationell statistik.

Mycket stora åldersskillnader

Det är även mycket stor skillnad i ålder på vaccinerade som läggs in på intensiven och på ovaccinerade konstaterar Region Sörmlands smittskyddsläkare som berättar att de två vaccinerade var i dryga 70-årsåldern.

Snittålder på blott 48 år

– Alla övriga är ovaccinerade och medelåldern för dem är 48 år. Jag vet att det är ett väldigt stort skydd om man är vaccinerad, mot svår sjukdom och iva/intensivvårdsavdelning, säger smittskyddsläkare Signar Mäkitalo till SVT.

Löper 14 gånger större risk

Han betonar att en ovaccinerad person löper upp till 14 gånger större risk att drabbas av intensivvård vid coronasmitta jämfört med en vaccinerad person.

– Det är de ovaccinerade som belastar intensivvården idag. Om man tittar på Sveriges befolkning är det ungefär 15-20 procent som valt att inte vaccinera sig. De utgör ungefär 80 procent av alla som intensivvårdas, säger han.

Måste upp i 95 procent

Region Sörmlands smittskyddsläkare förklarar att vaccinen har utformats för att skydda mot svår sjukdom och död men vaccinen är så pass effektiva att de även bidrar till minskad smittspridning enligt Mäkitalo.

– Över 95 procent måste vara vaccinerade för att det ska bli ett lugn. I vissa åldersgrupper är vi redan uppe i 95 procent och för de övriga grupperna finns hoppet kvar, säger han.

Många följer uppmaningarna

Larmet om att vaccinet skyddar mycket bra mot svår sjukdom och död när det gäller coronaviruset betonas kraftigt från Sveriges sjukvård och myndigheter. Och det är väldigt många som har följt uppmaningarna och rekommendationerna.

Hela 86 procent

Hela 86 procent av svenska folket som är 12-plussare har inlett sin vaccinering och fått minst 1 dos och hela 82 procent har även tagit 2 doser. Och intresset för att även få dos 3 är väldigt stort runt om i Sverige.

Snabb ökning

Bara sedan 21 december har andelen 18-plussare som fått dos 3 ökat från 26,5 procent till 30,4 procent och i dagarna får allt fler svenska möjlighet att få sin tredje dos.

Foto:  Region Kronoberg