Jimmie (SD) slår tillbaka mot Annie (C)

2021 11 09

Annie Lööf är hyckleriets drottning anser Jimmie Åkesson (SD) efter C-ledarens hårda angrepp mot SD idag.

Det var vid Annies (C) Almedalstal idag som hon gick till en av de hårdaste attackerna hittills mot SD.

– Menar man allvar med att man vill värna ett öppet, jämställt och frihetligt Sverige. Då samarbetar man inte med ett sånt parti, sa Annie bland annat.

Jimmie (SD) slår nu tillbaka mot Annies tal att värna den öppna liberala demokratin.

– Samtidigt vill hon helt utestänga en mycket stor del av Sveriges väljare från någon form av inflytande. Det är svårt att ta de stora orden om demokrati på allvar. Nästan 30% av väljarkåren ska, enligt Lööf, konsekvent förvägras sin rätt att påverka hur vårt samhälle ser ut. Men det stannar inte bara där, Annie Lööf avfärdar också aktivt andra partier som är lyhörda för dessa 30%, framför Jimmie.

Alla röster lika mycket värda

SD-ledaren betonar att Annie Lööfs "breda mitten" snart bara är Annie Lööf själv.

– Centerledarens brösttoner om liberal demokrati kan således inte tolkas som något annat än ytterligare floskler från hyckleriets drottning. I en demokrati gäller "en väljare, en röst" och alla röster är lika mycket värda, även om man tycker olika. Men den syn på demokrati som Centerpartiet för fram, bygger på föreställningen att alla måste tycka som dem. Annars ska man stängas ute, annars är rösterna inget värda. Det är djupt oroande för demokratin i Sverige, framhåller Jimmie (SD) på Facebook.