INVANDRINGEN: M och SD på kollisionskurs

2023 04 16

De två största partierna i Sveriges regeringsunderlag har helt olika uppfattning om EU:s nya migrationspolitik som kan komma att beslutas senare i år.

EU inleder just nu de sista förhandlingarna om en ny migrationspolitik. Moderaten Tomas Tobé ser EU-parlamentets  förslag som något positivt och historiskt, men hans kollega Sverigedemokraten Charlie Weimers håller inte med.  

Jag har svårt att se varför Sverigedemokraterna vill motarbeta den europeiska migrationspolitiken som kommer att vara mer fungerande och hållbar, framhåller Tomas Tobé. 

Moderaterna i centrum  

Moderaterna menar att den europeiska invandringspolitiken behöver ha mer ordning och reda, med starkare kontroll av yttre gränser.  

Sverigedemokraterna hävdar å sin sida att den nya migrationspakten är ett sätt för Moderaterna att hamna i centrum under det svenska ordförandeskapet.  

– Idag kritiserar jag statsministern för att regeringen och Moderaterna prioriterar små kortsiktiga vinster under EU-ordförandeskapet framför Sveriges långsiktiga nationella intresse, anser Charlie Weimers.  

Parallell till Löfven  

Sverigedemokraterna drar en parallell mellan Ulf Kristersson och Stefan Löfven.

Weimers menar att Löfven fattade ett beslut under EU-toppmötet i Göteborg 2017 som framställdes som en positiv vinst. Däremot blev resultatet ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen.  

EU-kommissionen och stora medlemsstater kräver att Kristersson skall finna en europeisk lösning på migrationsproblemen och ett otal andra frågor. Kristersson har inte haft ork att lyfta blicken och tänka strategiskt, hävdar Charlie Weimers. 

Flytta asylprocessen  

Däremot ställer sig Moderaterna inte helt emot SD:s förslag om migrationspolitiken. 

– Den enda egna lösning Weimers presenterar handlar om att förlägga asylprocessen till tredjeland, utanför Europa. Det är varken ett nytt eller ointressant förslag, och är något som säkert kommer att finnas med i fortsatta diskussioner framåt, påpekar Tomas Tobé i en replik i SvD.  

Planerar röstkupp 

Beslutet om EU:s nya migrationspakt antogs i slutet av mars. På måndag kommer plenum rösta om förhandlingsmandat. För att stoppa beslutet planerar Weimers att försöka få till en röstkupp.  

Om 10 procent av EU-parlamentarikerna ifrågasätter förhandlingsmandatet vid omröstningen så krävs det en ny omröstning längre fram.

– Det är oacceptabelt och strider helt mot regeringens mandat för en restriktiv migrationspolitik. Sverige­demokraterna förväntar sig att regeringen agerar kraftfullt för att stoppa detta kostsamma och ogenomtänkta förslag, framhåller Charlie Weimers i SvD.  

Foto: A. Lallemand

Text: Redaktionen