INRIKES: Skärpt vaksamhet runt kärnkraftverk

2022 09 29

Nu höjer Sverige säkerheten kring sin energiinfrastruktur.

I går berättade norska regeringen att den höjer bevakningen av landets eneriinfrastruktur. Statsminister Jonas Gahr Støre meddelade att försvaret kommer att kallas in för ändamålet.

Nu meddelar företrädare för de svenska kärnkraftverken Ringhals och Forsmark att man skärper kontrollen runt anläggningarna.

”Skärpt uppmärksamhet” betyder enligt Forsmark dels ökad vaksamhet, dels rapportering av avvikande händelser. Mer exakta än så vill man av säkerhetsskäl inte vara.

–  Hotbilden mot Sverige har breddats och fördjupats och är såväl militär som civil, framhåller Säkerhetspolisen i en kommentar, enligt Sveriges Radio.

Allvarligt försämrats

Till TT poängterar Säpo allvaret:

–  Säkerhetspolisen kan konstatera att det säkerhetspolitiska läget i Europa allvarligt försämrats, en händelseutveckling som även påverkar Sveriges säkerhet. Hotbilden mot Sverige har breddats och fördjupats och är såväl militär som civil.

Hur det tredje svenska kärnkraftverket förhåller sig till läget vill man inte kommentera, enligt Aftonbladet.

En läcka har blivit fyra

Det var i måndags som det upptäcktes inte bara en utan flera läckor på gasledningarna Nord Stream 1 och 2 som passerar både svenskt, danskt och internationellt vatten.

Initialt berättades om tv och sedermera tre läckor.

Men nu har fyra läckor noterats på ledningarna. Det berättar Kustbevakningen, framhåller Svenska Dagbladet:

– Två av dessa fyra är på svensk ekonomisk zon. Det handlar om ett större utsläpp på ungefär 900 meter diameter och ett mindre på ungefär 200 meter i diameter, säger Jenny Larsson, vakthavande befäl vid Kustbevakningens ledningscentral.

Foto: Vattenfall

Text: Redaktionen