INRIKES: Säpos allvarliga varning

2022 10 12

Det säkerhetspolitiska läget har fått Säpo och Energimyndigheten att gå ut med en varning.

Svenska aktörer på den marknad som jobbar med landets energiförsörjning har fått ett brev den svenska säkerhetspolisen, Säpo, och Energimyndigheten.

I det uppmanar man företagen att stärka resurserna och öka kontrollen för att snappa upp eventuella sabotage mot deras anläggningar.

Bör vidta åtgärder

– Energisektorn behöver vidta åtgärder för att skydda det som ska skyddas, uppmanar Karl Melin, presschef på Säkerhetspolisen, aktörerna, rapporterar SVT, till tv-kanalen.

Säpo uppmanar dessutom nätägare och elbolag att inte nonchalera även mindre händelser, utan rapportera även dem.

Och det efter explosionerna runt Nord Stream 1 och 2.

Redan vid krigsutbrottet i slutet på februari gick Säpo och myndigheten ut med uppmaningar att hålla ögonen öppna, men nu understryker man allvaret i det säkerhetspolitiska läget och ber dem vässa kontrollen ytterligare.

Bland de insatser aktörerna uppmanas göra är i form av fler kameror och mer personal.

Infrastruktur och IT

– Det kan handla om att man ökar bevakning kring kritisk infrastruktur – det kan vara it-system också, säger Erik Nordman, säkerhetschef på Svenska Kraftnät.

Han understryker allvaret och tillägger:

– Helt klart är att vi har ett allvarligare säkerhetsläge nu.

Huruvida svenska anläggningar har utsatts för påverka eller sabotage vill inte Säpo uppge.

Det svenska elnätet är sårbart, men för den som vill slå ut hela nätet i ett slag är det svårt.

Tål viss påfrestning

Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät vid KTH, sa i en intervju med SVD häromdagen att Svenska kraftnät och elnätsägare inte gärna kommunicerar nätens tålighet utåt.

– Men det jag kan säga är att kraftsystemet är traditionellt sett dimensionerat för att tåla minst ett eller två större bortfall. Det gör att det alltid finns en viss redundans i systemet, sa hon till tidningen.

Foto: Nikola-Johnny-Mirkovic

Text: Redaktionen