INRIKES: Livsmedel bakom nationell smitta

2022 10 13

I hela 20 av Sveriges 21 regioner har salmonella registrerats. Smittkällan är oklar, men livsmedel är troligast.

Misstankarna gör gällande att det är ett livsmedel som har spridits över hela Sverige.

– Det är ganska många som har drabbats och det är spritt i landet, framhåller Rikard Dryselius, utredare på FHM, till SVT.

Han tillägger:

– Hur allvarligt det är vet vi inte riktigt, men det ser i dagsläget ut som att antalet nya anmälningar har gått ned en aning och att det finns indikationer på att det kan avta.

54 personer drabbade

Sammanlagt 54 personer har drabbats av salmonellainfektionen som orsakats av bakterien Salmonella typhimurium. Rapporterna har kommit in till de 20 regionerna under perioden 17 september till 5 oktober, poängterar Folkhälsomyndigheten (FHM) på sin hemsida.

Nu ska FHM utreda varifrån utbrottet kommer och därigenom hitta den ursprungliga smittkällan.

Oklart vilket livsmedel bakom smittan

I skrivande stund finns inga indikationer vilket livsmedel den härrör ifrån.

– Att vi tror att det har distribuerats brett har helt enkelt med den stora geografiska spridningen att göra, då brukar det allra oftast handla om ett livsmedel som levereras runt om i landet, säger Dryselius till kanalen.

 

Fakta salmonella

Salmonellabakterier lever i tarmen och sprids framför allt via livsmedel.

I Sverige är mindre än en procent av alla livsmedel och livsmedelsproducerande djur smittade med salmonella.

Det skiljer sig från flera andra länder i Europa, där smittan ofta finns i exempelvis rå kyckling och ägg.

Varje år drabbas omkring 3 000 personer i Sverige varav de flesta smittas utomlands. Typiska symtom är buksmärta, feber och diarré.

Det går att minska risken att insjukna genom att skölja grönsaker noggrant, ha god hygien vid matlagning och hetta upp maten tills den blir rykande varm. Salmonellabakterierna dör vid temperaturer över 70 grader.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Foto: J Sloan

Text: Redaktionen