– Inför avgifter på import till EU som orsakar utsläpp

2021 03 14

När EU ökar klimatambitionerna ska man inte kunna smita undan avgifterna genom att flytta produktion utanför EU eller genom att öka importen anser Liberalerna som vill se krafttag mot utsläpp runt om i världen.

– Forskarna är överens om att ett globalt pris på koldioxid skulle vara bäst för att minska utsläppen, men så länge det inte är praktiskt möjligt måste vi hitta andra vägar framåt. Det är därför hög tid att EU börjar prissätta utsläpp från varor som importeras till EU, skriver Liberalerna Karin Karlsbro, EU-parlamentariker, Tina Acketoft, EU-politisk talesperson och Joar Forssell, klimat- och handelspolitisk talesperson i GP.

För att undvika att EU:s avgifter mot utsläppen leder till att så kallat koldioxidläckage, det vill säga att utsläppen bara flyttar till någon annanstans i världen så vill Liberalerna införa gränsavgifter.

– Vi vill att EU inför en gränsavgift för koldioxidutsläpp (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) för att prissätta koldioxid som importeras till EU, om den inte redan prissatts någon annanstans. Så skapar incitament för producenter i andra länder att minska sina utsläpp, anser Liberalerna.
L vill att en betydande del av intäkterna öronmärks till klimatbistånd och klimatinvesteringar utanför EU. Då blir systemet dubbelt fördelaktigt för klimatet och vi visar att avgiften inte införs för att ta in skatt, menar L.

ANALYS

Forskningen visar att koldioxidavgifter är mycket effektivt i kampen för en renare planet och för att verkligen lyckas krävs globala åtgärder. EU:s nya ordförande Ursula Von der Leyen har i likhet med flera medlemsländer lovat att prioritera det globala miljöarbete vilket talar för att frågan får ett brett stöd.

[forminator_poll id="1493"]