ICA ryter ifrån

2023 03 30

Matjätten Ica är inte glad över allt skäll och säger nu ifrån på skarpen.

Den senaste tiden har landets Ica-butiker mottagit massor av skäll från alla möjliga håll och inte minst har butiksägarna blivit utskällda.

En bov i dramat

Både kunder som handlar och folk i sociala medier skäller på Ica:s butiksägare och personal med anledning av de höga priserna.

Men nu ryter vd:n vid Ica-handlarnas Förbund ifrån.

– Sluta skyll den höga matinflationen på livsmedelsbutikerna, framhäver Ica:s vd Göran Blomberg i DI.

Han riktar sig till Sveriges politiker.

Flera orsaker

Ica:s vd betonar att det inte är Ica och dess totalt 1 270 butiker runt om i Sverige som är skyldiga till de höga matpriserna.

– Redan i slutet av 2021 såg vi inflationen komma som en följd av överstimulanser från centralbanker världen över, följt av brister i leveranskedjorna efter pandemin.

– När sedan kriget bröt ut i februari 2022 fick vi skenande prisökningar av insatsvaror för livsmedelsproduktion och ovanpå det en kraftig kronförsvagning på ca 10 procent mot euron och ännu mer mot dollarn.

Visste redan i mars 2022

Ica lyfter fram flera exempel på så kallade insatsvaror vars prisökningar drabbade Ica – konstgödsel, foder, energi och förpackningar. Och en hel del av detta kommer från Ryssland och Ukraina.

Ica betonar att Sveriges politiker uppmärksammades på kostnadsökningar på minst 30 procent i en skrivelse i mars 2022.

– Så redan då visste man att huvuddelen av kostnadsökningarna skulle slå igenom för svensk jordbruksproduktion, vilket skulle leda till avsevärda kostnadsökningar för konsumenterna från slutet av 2022 och in i 2023.

Trots detta beslutade riksdagen bara om mindre subventioner framhåller Ica.

Norge och Schweiz

Ica anser även att det blir fel att jämföra med Norge och Schweiz där matpriserna inte stigit lika mycket.

– Dessa länder hade en mycket högre prisnivå när krisen startade. Norges 28 procent högre, Schweiz 44 procent högre.

Ica:s vd lyfter fram ytterligare punkter i DI.

– Kostnadsökningarna i producentledet har varit betydligt högre än de som kunden möter i butikerna.

– Matjättarnas dominerande ställning pekas också ut som en orsak till höga priser och prisökningar. Det är också ett felaktigt påstående.  

– I butiksledet ägs och drivs Ica-butikerna av enskilda företagare som fullt ut konkurrerar med varandra.

– För en Ica-butik är oftast en annan Ica-butik den största konkurrenten.

Sluta skyll på butikerna

Ica:s vd vill att regeringen ska sänka kostnaderna för svensk matproduktion.

– Men framför allt måste man sluta skylla på livsmedelsbutikerna som orsaken till den höga matinflationen och i stället se de verkliga bakomliggande orsakerna, anser Göran Blomberg.

Foto: G. Emma

Text: Redaktionen