I NATT: WHO:s nya vaccinationsbesked gällande apkoppor

2022 05 24

Det finns enligt Världshälsoorganisationen inget akut behov av vaccinationer.

Världshälsoorganisationen WHO bedömer inte att det finns anledning att sätta in massvaccinationer mot apkoppor efter att den vanligtvis afrikanska smittan spridit sig till Europa, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

God hygien att föredra

Istället ska god hygien och sexuella försiktighetsåtgärder vara tillräckligt för att ha kontroll över smittspridningen, uppger Richard Pebody, en högt ansedd tjänsteperson i organisationen.

Richard Pebody uppger också att utbudet av vaccin och antivirala läkemedel, det vill säga en slags bromsmedicin, i dagens läge är relativt begränsat.

Vaccin kan ha biverkningar

– De primära åtgärderna för att kontrollera utbrottet är kontaktspårning och isolering, säger Richard Pebody.

Han framhävde också att viruset har svårt för att sprida sig och att det inte finns några kända fall av allvarlig sjukdom. De vaccin som trots allt finns tillgängliga kan dessutom ha betydande biverkningar, uppgav Pebody enligt Reuters.

“Toppen på isberget”

Inga bevis pekar för närvarande på att viruset har muterats, och forskare arbetar för närvarande med att analysera källan till fallen som spridit sig utanför Afrika. 

Pebody varnade dock för att de flesta av de bekräftade fallen inte spåras till resor till kontinenten, vilket kan innebära att det finns ett stort mörkertal bland smittade. Enligt tjänstemannen ser man nu “bara toppen på isberget”.

Festivaler kan öka tempot

WHO har även varnat för att sommarfestivaler kan driva upp tempot i smittspridningen, men det handlar snarare om hur man beter sig på festerna i fråga.

– Det är snarare vad folk gör på festerna som spelar roll. Så det handlar om säkert sexuellt beteende, god hygien, regelbunden handtvätt – alla dessa sorters saker kommer att hjälpa till att begränsa överföringen av detta virus, säger Richard Pebody.

Första fallet i Sverige

Det första fallet av apkoppor i Sverige bekräftades enligt Folkhälsomyndigheten i Stockholm i torsdags förra veckan. Dagen efter agerade regeringen och klassade sjukdomen som allmänfarlig.

– Genom klassificeringen ges tillgång till att vidta smittskyddsåtgärder som syftar till att förhindra ytterligare spridning, framhöll socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande. 

Rykten om restriktioner

Efter att Folkhälsomyndigheten öppnat för potentiella restriktioner kopplat till eventuell smittspridningen satte ryktena fart om svenskarna återigen skulle behöva återgå till ett begränsat samhälle, likt under pandemin.

Regeringens löfte

Socialministern satte dock stopp för dessa spekulationer under gårdagen.

– Det finns ingen anledning att koppla ihop apkoppor med covid-19 och allt vad det väcker hos människor när det gäller oro för sjukdomen och samhällsåtgärder. Det blir inga inskränkningar med restriktioner av hur vi lever på grund av apkoppor. Det finns inga sådana planer, säger Lena Hallengren till Svenska Dagbladet.

Foto: M. Napo

Text: Redaktionen