I NATT: Turkiet pekas ut i hemligt dokument – USA agerar

2023 04 14

Den paramilitära ryska Wagnergruppen har försökt köpa vapen från Natolandet Turkiet.

Det visar läckta hemliga dokument från Pentagon som CNN tagit del.

– Enligt den amerikanska underrättelserapporten träffade personal från Wagnergruppen ”turkiska kontakter” i början av februari med avsikt "att köpa vapen och utrustning från Turkiet", framhåller nyhetskanalen.

De turkiska vapnen skulle sedan användas i kriget i Ukraina, där Wagner strider tillsammans med ryska styrkor.

I dokumentet framgår det även att Wagnergruppen vill använda vapnen  från Turkiet i sina krigsinsatser i afrikanska Mali.

Oklar koppling

Det är oklart vilka de ”turkiska kontakterna” är och vilken roll de spelar i hierarkin i Turkiet, erfar CNN.

Det finns inte heller några bevis som indikerar att Turkiet gått vidare med att sälja vapen till Wagnergruppen.  

–  Men bara det faktum att tanken väckts kan sannolikt ledat till en allvarlig oro i Washington och komplicera Turkiets förhållande till andra Natoländer, skriver CNN.

Företag hjälper Ryssland

CNN har även tagit del av dokument som visar att turkiska företag hjälper Putinallierade landet Belarus. Flera turkiska företag uppges ha hjälpt Belarus att undgå sanktioner från väst.

Dessutom anklagas flera turkiska bolag för att stötta den ryska försvarsindustrin.

USA agerar

Uppgifterna har fått USA att vidta åtgärder. 

För två dagar sedan införde USA sanktioner mot minst fyra turkiska företag med kopplingar till Ryssland, rapporterar Reuters.

– Det är den största amerikanska aktionen mot Turkiet sedan den ryska invasionen av Ukraina inleddes, skriver nyhetsbyrån.

En amerikansk tjänsteman berättar för Reuters att sanktionerna riktar sig mot enheter och personer i Turkiets sjöfarts- och handelssektorer.

– Det är menat som ett varningsskott, säger tjänstemannen till nyhetsbyrån.

Storspelare i Nato

Turkiet är en viktig spelare i Nato.

Landets krigsmakt är den näst största stående styrkan i försvarsalliansen, efter USA.

USA har två flygbaser i Turkiet och förvarar kärnvapen i landet.

Foto: Presidency of the Republic of Turkey resp RestrictedData

Text: Redaktionen