I NATT: Nato ställer nya krav på Sverige

2022 05 10

Sveriges civila myndigheter måste stärka beredskapen för krig.

Det kravet stället nu Nato på Sverige om landet planerar att ansöka om medlemskap i militäralliansen.

Kräver kraftiga system

Kraven innebär bland annat att ett medlemsland måste ha kraftiga system för att förse styrkor med exempelvis mat, vatten och energi om ett krig bryter ut, rapporterar Sveriges Radio.

Förstärkning behövs fort

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, menar man att förstärkningen måste ske ganska fort.

– Blir vi medlemmar i Nato kommer det vara ungefär samma inriktning på uppbyggnaden av det civila försvaret som vi ändå har satt igång i Sverige, men vi behöver snabba på och stärka förmågor, säger Charlotte Petri Gornitzka på MSB.

Myndigheter samarbetar med Nato

Sveriges civila beredskap var högre förr i tiden. Efter att Natofrågan blossat upp på allvar har flera myndigheter börjat arbeta för att åter stärka den på nytt. 

Enligt MSB görs det redan i samarbete med Nato.

Sex arbetsgrupper

– Idag finns det redan sex arbetsgrupper i det här samarbetet med fokus på transport, jordbruk, hälsa och energi. Frågor där de myndigheter vi har i Sverige redan ingår, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Trupper ska garanteras civilt stöd

I grund och botten handlar Natos krav om att de militära trupper från alliansen som potentiellt skulle komma till Sveriges undsättning ska kunna försäkras om att de får civilt stöd i landet.

Men Nato ställer också krav på att svensk sjukvård ska vara rustat för att kunna hantera ett krigstillstånd. 

Kan ansöka ändå

Sverige kan dock ansöka om medlemskap även om kraven för närvarande inte är uppfyllda.

– När det gäller frågan om hälso- och sjukvård tror jag inte man kan se det som absoluta krav utan en målbild. Man förväntas arbeta i riktning mot kraven, säger Johan Carlstedt på Socialstyrelsen till SR.

Natobesked på söndag

På söndag kommer svaret på hur Socialdemokraterna har landat i sina Natodiskussioner, vilket i praktiken lär avgöra om Sverige ansöker till militäralliansen eller inte. Det bekräftade partiet under gårdagen.

– Det är partistyrelsen som äger den här frågan, det är de som ska tycka till till syvende sist och fatta beslut och det gör de den 15 maj, säger partisekreterare Tobias Baudin (S) enligt Dagens Nyheter.

Dagen efter Finlands besked

Dagen före S-mötet på söndag förväntas grannlandet Finland lämna besked i samma fråga.

– Det finns fördelar med att hålla jämn takt med vårt grannland och nära samarbetspartner. Det är bättre att fatta beslutet nu på söndag än att vänta en dryg vecka till. Vi kan fatta ett välgrundat beslut på söndag, säger Tobias Baudin till tidningen.

Foto: Nato

Text: Redaktionen