I NATT: Kina presenterar fredsförslag

2023 02 24

På årsdagen av Rysslands krig i Ukraina har Kina presenterat ett fredsförslag med tolv punkter.

Peking vill se återupptagna förhandlingar mellan Ryssland och Ukraina, en omedelbar vapenvila och ett stopp av sanktioner mot Ryssland.

– Dialog och förhandlingar är den enda hållbara lösningen på Ukrainakrisen, står det i dokumentet från det kinesiska utrikesdepartementet. 

Vill stoppa sanktioner

Kinas fredsförslag innehåller inga direkta överraskningar.

Det som presenteras är i stort sett samma ståndpunkter som Peking redan framfört.

Men en punkt sticker ut.

Kina vill stoppa sanktioner mot Ryssland som inte godkänts av FN:s säkerhetsråd. Ryssland är en av fem permanenta medlemmar i säkerhetsrådet och har rätt att lägga in sitt veto under omröstningar. 

– Ensidiga sanktioner och maximalt tryck kan inte lösa problemet. Det skapar bara nya problem. Kina motsätter sig ensidiga sanktioner som inte godkänts av FN:s säkerhetsråd. Berörda länder bör sluta missbruka unilaterala sanktioner mot andra länder, och göra sin del för att trappa ner Ukrainakrisen, framhåller Kinas utrikesdepartement.

Vidare skriver departementet att ett stopp av ekonomiska sanktioner mot Ryssland skulle vara betydande för flera utvecklingsländer i världen. 

– Det skulle skapa förutsättningar för förbättrade finanser och en ökad levnadsstandard, uppger Peking.

Inga kärnvapen

Kina framhåller även att kärnvapen inte får sättas in under några omständigheter.

– Kärnvapen får inte användas och kärnvapenkrig får inte utkämpas. Hotet eller användningen av kärnvapen bör motarbetas, står det i dokumentet.

Ukraina välkomnar förslaget

Ukraina kallar Kinas fredsförslag för ”ett positivt tecken”, rapporterar Reuters.

– Det är ett tecken på att Kina vill involvera sig i de globala ansträngningarna för att stoppa kriget i Ukraina, säger Leshchynska Zhanna vid den ukrainska ambassaden i Peking, enligt nyhetsbyrån.

Avstod från att rösta

Under torsdagen antog FN:s generalförsamling en resolution om ett krav på att Ryssland drar tillbaka sina trupper och lämnar Ukraina.

Kina avstod från att rösta tillsammans med 32 andra länder.

Sju länder röstade emot att godkänna resolutionen.

Tolv punkter

Här är punkterna från Kinas fredsförslag:

- Alla länder suveränitet måste respekteras

- Ett enskilt lands säkerhet kan inte säkras på bekostnad av ett annat lands säkerhet

- Ett omedelbart eldupphör

- Återuppta fredssamtalen

- En lösning på den humanitära krisen måste utarbetas

- Civila och krigsfångar måste skyddas

- Kärnkraftverken i Ukraina måste säkras

- Kärnvapen får inte användas under några omständigheter

- Stopp av ”ensidiga” sanktioner mot Ryssland

- Industrier och exportvägar måste stabiliseras  

- Åtgärder måste vidtas för att främja återuppbyggnaden i konfliktområden

Foto: President of Russia Office resp President of Ukraine Office

Text: Redaktionen