I NATT: Fruktansvärda uppgifter från Ryssland

2023 02 15

Närmare 6 000 ukrainska barn har placerats i ryska läger.

Den ryska regeringen har systematiskt tvångsförflyttat barnen från ockuperade delar av Ukraina.

Barnen har därefter placerats i ”omskolningsläger” – ett nätverk som består av minst 43 anläggningar, rapporterar Reuters med hänvisning till en rapport från Yale School of Public Health’s Humanitarian Research Lab (HRL).

– Det primära syftet verkar vara politisk omskolning, säger Nathaniel Raymond, en av forskarna bakom rapporten.

Åtminstone 6 000 barn har placerats i ryska läger, men rapportens fastslår att mörkertalet kan vara stort.

Merparten av anläggningarna beskrivs som  omskolnings- och adoptionsenheter.

Några av barnen har adopterats av ryska familjer eller förflyttats till fosterhem i Ryssland.

Militär träning

Det yngsta barnet som har identifierats i det ryska programmet är endast fyra månader gammal. Det äldsta är 17 år.

I rapporten framgår det att vissa ryska läger har gett militär träning till barn så unga som 14 år.

– Vi har inte funnit några bevis på att dessa barn utplacerats i strid, säger Raymond.

Folkmord

Yaleforskaren kallar Moskvas tvångsförflyttningar för ”uppenbara krigsförbrytelser”.

– Det som är dokumenterat i den här rapporten är ett tydligt brott mot den fjärde Genèvekonventionen, säger Nathaniel Raymond och hänvisar till avtalet i konventionen som skyddar civila i krigstid.

Forskaren anser att rapporten även kan vara bevis på att Ryssland har begått folkmord i Ukraina, eftersom tvångsförflyttning av barn, i syfte att  förstöra folkslaget eller nationen, kan utgöra en del av ett folkmord.

Ukrainska åklagare har framhållit att de undersöker anklagelser om tvångsförflyttning av ukrainska barn.  Åklagarna samlar bevis för att kunna inleda ett åtal för folkmord mot den ryska staten.

”Gör vårt bästa”

Den ryska ambassaden i Washington, USA, har kommenterat rapporten. De dementerar uppgifterna om tvångsförflyttningar och omskolningsläger.

– Vi gör vårt bästa för att minderåriga ska kunna stanna med sina familjer, men i avseenden där föräldrar och släktingar är döda, har vi överfört barn under förmyndarskap, skriver ambassaden i ett uttalande.

Foto: President of Ukraine Office

Text: Redaktionen