I NATT: Estland rasar mot Natos försvarsstrategi

2022 06 23

Estlands premiärminister Kaja Kallas går till hårt angrepp mot Nato.

På onsdagskvällen riktade hon skarp kritik mot militäralliansen försvarsplaner, som enligt henne utsätter Estland för en stor fara.

Kritiserar försvarsstrategi

I en intervju med Financial Times hävdar Kaja Kallas att Nato kommer att avvakta en längre tid om Ryssland invaderar baltstaterna Estland, Lettland och Litauen.

Premiärministerns säger att försvarsalliansens planer förutsätter att Ryssland intar länderna och kommer att hålla dem i 180 dagar.

Först därefter räknar Nato med att återta länderna.

”Utplånas från kartan”

Strategin är föråldrad enligt Estlands premiärminister och direkt livsfarlig. Hon pekar på förödelsen som Ryssland har orsakat i Ukraina under den drygt 100 dagar långa invasionen.

– Om du jämför storleken på Ukraina och de baltiska länderna, så skulle det innebära att våra länder och vår kultur förstörs fullständigt. Århundranden av historia och kultur skulle utplånas från kartan, säger hon till Financial Times.

Innan toppmötet

Uttalandet från den estniska premiärministern kommer endast några dagar före Natos toppmöte i Madrid den 28-30 juni.

Militäralliansens östra flank kommer att vara en viktig diskussionspunkt i skenet av Rysslands invasion av Ukraina.

Flera Natotjänstemän har framhävt att alliansens försvarsmodell i Baltikum inte längre är tillräcklig, rapporterar Bloomberg.

Spänningarna ökar

Moskvas aggression mot baltstaterna har intensifierats de senaste dagarna.

Ryssland har simulerat missilattacker mot estniskt territorium. 

Kusti Salm, stabschef för det estniska försvarsministeriet, bekräftade uppgifterna under onsdagen. 

–  Just nu pågår övningar där ryssarna simulerar missilattacker mot estniskt territorium, sa han till den finska tidningen Iltalehti.

Kränkt luftrum

Kusti Salm berättade även att flera ryska helikoptrar har kränkt de baltiska ländernas luftrum de senaste dagarna.

– Ryska helikoptrar har begått flera gränsöverträdelser. Det har inte handlat om fartyg fem mil utanför kusten eller långt ifrån med flyg, utan om helikoptrar. Helikoptrar flyger inte  över gränsen av misstag. Det har varit flera fall de senaste dagarna

Mycket allvarligt

Det estniska försvarsministeriet anser att situationen är mycket allvarlig.

– Ryssarna tycker att vi inte förtjänar självständighet. Deras senaste verksamhet och strategiska kommunikation stödjer denna slutsats, konstaterade Kusti Salm.

Foto: President of Russia Office resp Nato 

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen