I morgon torsdag – nya regler för A-traktorer

2023 08 30

Från och med den 31 augusti så börjar nya regler att gälla för A-traktorer.

Flera nya krav införs för det motordrivna fordonet, som främst används som ett transportmedel av ungdomar.

De nya reglerna är följande:

- Passagerare måste sitta på en plats som är avsedd för passagerare.

- Det får endast sitta en person på respektive plats.

- Den som färdas i en A-traktor måste använda bälte.

- En A-traktor får endast köra i högst 30 kilometer i timmen.

Regeln om maxhastighet kompletterar den fordonsregel som redan finns, om att en A-traktor inte får vara konstruerad för att kunna köra i mer än 30 kilometer i timmen, och gör det lättare för polisen att övervaka hastighetsöverträdelser med A-traktor.

Extrem ökning

Det nya regelverket togs fram av regeringen under sommaren.

Bakgrunden till de nya kraven är den extrema ökningen av olyckor med A-traktorer i Sverige.

Från 2018 till 2022 ökade olyckorna med över 250 procent.

Under 2022 förekom 348 olyckor med A-traktor.

Fyra personer förlorade livet. Den högsta dödsiffran sedan mätningarna startade 2016.

”Tydliga signaler”

Regeringen framhåller att det nya regelverket syftar till att öka trafiksäkerheten.

– De regler som vi nu inför skickar tydliga signaler till ungdomar som kör A-traktor och underlättar även för polisen som ska övervaka att A-traktorn framförs på ett säkert sätt, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).

Regler för A-traktorer

- För att köra A-traktor krävs ett körkort med AM-behörighet, det vill säga körkort för moped klass I (ibland kallat moppekörkort), eller ett traktorkort. Du får också köra A-traktor om du har ett körkort med någon annan behörighet.

- Åldersgränsen för att ta AM-körkort är 15 år och för traktorkort är den 16 år.

- Fordonet ska vara utrustat med en så kallad LGF-skylt baktill, som talar om att traktorn är ett långsamtgående fordon.

- Alla A-traktorer ska besiktas. När en bil byggs om till A-traktor ska den genomgå en registreringsbesiktning för att godkännas innan den tas i trafik. Därefter ska den regelbundet genomgå kontrollbesiktningar.

- A-traktor får framföras i högst 30 km/tim vid färd på väg.

- Det är inte tillåtet att manipulera en A-traktor för att fordonet ska gå fortare än 30km/h.

- Alla som färdas i en A-traktor ska använda bilbälte. Föraren ansvarar för att passagerare under 15 år använder bilbälte.

- Passagerare i en A-traktor får endast sitta på en plats avsedd för passagerare och det får endast sitta en person per plats.

- I en A-traktor får passagerare bara sitta i framsätet. 

Källa: Trafikverket

Foto: H. Nilsson

Text: Redaktionen