HÖJDA PENSIONER: De gynnas mest av regeringens besked

2022 01 31

Drygt en miljon pensionärer ska få mer pengar i plånboken. En halv miljon kan ta del av maxbeloppet.

Detta enligt ett gemensamt förslag från regeringen, V och MP. Tillsammans presenterade partierna förslaget på en gemensam pressträff under måndagen.

Tusen kronor

De som gynnats mest om det nya garantitillägget skulle bli verklighet är pensionärer med en allmän inkomstgrundad pension på 11 846 kronor i månaden. Denna grupp har rätt att ta del av maxbeloppet på 1000 kr per månad under 2022, enligt förslaget. Från och med nästa år ska personer med en pension på 12 000 kr inkluderas i denna grupp, rapporterar SVT Nyheter.  

De omfattas av förslaget

Personer med en allmän inkomstgrundad pension på upp till 14 000 kronor i månaden har rätt att ta del av tillägget, som är skattefritt.

En halv miljon

En halv miljon pensionärer kan ta del av maxbeloppet på 1000 kr i månaden. I genomsnitt skulle det nya förslaget innebära en ökning på 750 kronor i månaden.

Första utbetalningen

Den första utbetalningen föreslås ske i augusti i år.

Krav från Västerpartiet

Dagens besked grundar sig i det krav som Vänsterpartiet framförde för att släppa fram Magdalena Andersson (S) som statsminister. Kravet innefattade förbättringar för de sämst ställda pensionärerna.

En nöjd partiledare

Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dagostar kommenterar beskedet via partiets hemsida.

– Väldigt många har jobbat och slitit i hela sina liv, ändå blir pensionen så låg att ekonomin inte går ihop. Jag är glad att vi gjort upp om den här reformen. Nu hoppas jag att fler pensionärer får pengar kvar i slutet av månaden. Det handlar om respekt för dem som har byggt landet, säger hon.

Shekarabi instämmer

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) medverkade på dagens pressträff.

– Sverige ska ta tillbaka kontrollen över välfärden och säkerställa att alla har en pension som går att leva på. Nu tar vi nästa steg genom garantitillägget, skriver han på sin Facebooksida.

Kritik mot förslaget

Uppgörelsen mellan S, V och MP har kritiserats. Centerpartiets ekonomisk-politiske talperson Martin Ådahl framhäver en oro över hur förslaget ska finansieras.

– Ska det här på riktigt bli pengar i pensionärernas plånböcker måste man få klart finansiering. Nu har det snart gått ett halvår utan att man har kunnat förklara hur man ska få ihop nåt som nu ska kosta 9,4 miljarder. Det är en avgörande fråga för någonting som ska vara i 20, 30, 40 år, säger han till SvD.

Saknar majoritet

Martin Ådahl framhäver att en annan avgörande faktor saknas för att förslaget ska bli realitet. Nämligen en majoritet i riksdagen.

– Pensionsuppgörelser vinner på att de kan hålla länge. Ju fler partier som är med desto bättre går det. De här har inte ens majoritet i dag. De måste prata med andra partier och de måste vända sig till de som sitter i pensionsgruppen, så att det håller långsiktigt, säger han.

Text: Redaktionen

Foto: Foto Agnes Stuber, Vänsterpartiet


Nya siffror: “Sveriges sämsta bank” för lån och sparande

2023 12 05

Förtroendet för bankerna bland svenska kunder störtdyker.

Kundnöjdheten när det gäller lån och sparande fullkomligt rasar.

Det står klart när Svenskt Kvalitetsindex sammanställt sin studie om kundernas upplevelser av sina banker under oktober och november månad.

Ränteförändringar, inflation och ekonomisk osäkerhet bedöms vara faktorerna bakom raset.

– Det är klart att omvärldsfaktorer har en påverkan på kundupplevelsen i de här studierna, säger Johan Palmer, vd på Svenskt Kvalitetsindex, i ett pressutskick.

Servicefrågan viktig

Raset är som störst i frågan om fastighetslån – som går från ett nöjdhetsindex på 72,3 till 68,7.

Men även inom bolån, privatlån och sparande går siffrorna spikrakt nedåt.

– Vi ser att servicefrågor för branschen i stort nu har en mycket större inverkan på hur nöjda kunderna är än tidigare, säger Johan Palmer.

Bäst i klassen

Bäst i klassen inom privatlån är Länsförsäkringar Bank.

Även SBAB och Avanza utmärker sig positivt när det gäller bolån respektive sparande.

– Vi är otroligt stolta över att ännu en gång ha Sveriges nöjdaste kunder för både bolån och fastighetslån, säger Mikael Inglander, vd på SBAB, i en kommentar på bankens hemsida.

– Det här året har varit tufft för många hushåll och företag med hög inflation och kraftiga räntehöjningar. I dessa oroliga är det särskilt viktigt att vara tillgänglig, ge goda råd och bra service. Det tror jag har varit en stark bidragande faktor till det fina betyg som våra kunder ger oss, säger Mikael Inglander, VD på SBAB.

Sämst i klassen

Lika bra har det inte gått för alla banker.

Swedbank, Sveriges största privatbank med 3,7 miljoner kunder, hamnar i botten när det gäller bolån, privatlån samt sparande.

Enligt indexet pekar siffrorna på att kunderna är så missnöjda att banken har svårt att behålla dem.

– När vi ställer frågor om vad som är viktigt vid val av aktör så ser vi att faktorer som image och att en aktör varit med länge i branschen kommer högre upp på listan över viktiga attribut, säger Johan Palmer.

Samtliga listor

Här är Sveriges bästa banker för lån och sparande baserat på privatkunders kundnöjdhet i oktober och november.

Kundnöjdheten mäts på en skala mellan 0 och 100. Betyg under 60 i kundnöjdhet bedöms generellt som underkänt och tecken på att företaget har svårt att behålla kunder.

Betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

Fastighetslån

 1. SBAB (73,5)
 2. Handelsbanken (70,8)
 3. SEB (69,5)
 4. Nordea (69,1)
 5. Branschen (68,7)
 6. Swedbank (65,6)
 7. Övriga 63,9

Bolån

 1. SBAB (73,8)
 2. Länsförsäkringar Bank (73,1)
 3. Skandia (71,2)
 4. Övriga (71,0)
 5. Handelsbanken (65,7)
 6. Branschen (65,5)
 7. ICA Banken (65,3)
 8. SEB (64,7)
 9. Nordea (62,4)
 10. Danske bank (61,2)
 11. Swedbank (57,5)

Privatlån 

 1. Länsförsäkringar Bank (77,1)
 2. Lån & Spar bank (71,2)
 3. Handelsbanken (67,9)
 4. ICA Banken (67,7)
 5. Övriga (64,2)
 6. SEB (64,2)
 7. Branschen (64,1)
 8. Nordea (59,9)
 9. Swedbank (58,4)

Sparande

 1. Avanza (74,6)
 2. Skandia (73,1)
 3. Nordnet (73,1)
 4. Länsförsäkringar Bank (72,4)
 5. Handelsbanken (71,0)
 6. Branschen (67,0)
 7. Övriga (65,8)
 8. Nordea (64,8)
 9. SEB (61,9)
 10. Swedbank (58,0)

Källa. Svenskt Kvalitetsindex

Foto: A. Wischnewsky

Text: Redaktionen


Stort larm från Svenska kraftnät – dåliga nyheter för hushållen

2023 12 04

Svenska kraftnät planerar för en omfattande utbyggnad av stamnätet under den kommande tioårsperioden. 

Men satsningen kommer inte att räcka.

Ska Sverige klara den gröna omställningen och elektrifieringen behövs mer elproduktion.

Det fastslår Svenska kraftnät i sin Nätutvecklingsplan 2024-2033, som redovisar både pågående anläggningsinvesteringsprojekt och aktuella behovsutredningar.

– Ska vi klara omställningen och elektrifieringen i den takt som industrin planerar för räcker inte detta. Då behövs årligen ett produktionstillskott motsvarande elförbrukningen i Stockholm från nu fram till 2045 för att täcka kommande förbrukningsökning samt för att ersätta befintlig produktion som går ur tiden.

Det konstaterar Daniel Gustafsson, avdelningschef för kraftsystem på Svenska kraftnät.

Pekar ut riskområde

Svenska kraftnäts rapport visar att det kommer att investeras i 1 500 kilometer nya kraftledningar och ett trettiotal nya transformator- och kopplingsstationer den kommande tioårsperioden.

Därtill ska 2 500 ledningar och 100 stationer rustas upp.

Daniel Gustafsson slutsats är tydlig.

Det kommer inte att räcka om  Sverige ska klara elektrifieringen och säkerställa en god leveranssäkerhet.

Södra Sverige kommer att få ta den stora smällen.

– Det vi ser framför oss om inte investeringarna i ny produktion skjuter fart är att norra Sverige går från att vara ett överskottsområde vad gäller el till ett underskottsområde. Och för södra Sverige som länge varit ett underskottsområde blir situationen ännu mer utmanande än i dag, säger Gustafsson.

Larmet: Tung smäll för hushållen

Nu går Svenska kraftnät ut med en skarp varning till Sveriges hushåll.

Elpriserna riskerar att skjuta i höjden om inte Sverige lyckas täcka det enorma framtida elbehovet.

Myndigheten varnar för ”väldigt höga elpriser” de närmaste tio åren.

– Det mest dramatiska är att vi ser en väldigt kraftig förbrukningsökning, som kommer som en effekt av den gröna omställningen. Det kommer leda till väldigt höga elpriser om vi inte har produktion på plats som kan matcha den här förbrukningen, säger Daniel Gustafsson till SR Ekot.

Flera faktorer

Svenska kraftnäts kraftsystemschef pekar ut flera anledningar till den dystra prognosen:

- Kommunpolitiker säger ofta nej till nya byggtillstånd för landbaserad vindkraft.

-  Kostnader för havsbaserad vindkraft har ökat kraftigt. Flera stora projekt har pausats i Europa.

- Regeringens kärnkraftssatsning kommer att dröja. Utbyggnaden av kärnkraften väntas inte påverka elpriserna den närmaste tioårsperioden.

- Elbehoven i norr kommer att vara gigantiska de kommande tio åren. Stora industriprojekt kräver enorma satsningar och en omfattande upprustning av stamnätet.

Foto: D. MacKay 

Text: Redaktionen