Harris uppgift: Minska USA:s invandring

2021 05 24

Kamala Harris första utlandsresa som vicepresident går till Guatemala och syftet är att minska migrationen till USA.

Tillsammans med Honduras och El Salvador utgör Guatemala den så kallade Norra Triangeln varifrån en betydande ström av invandringen till USA kommer från. Regeringen Biden vill fortsätta med Obamas och Trumps fokus på minskad invandring av ekonomiska migranter och en huvudstrategi är att skapa god relationer med ledarna i Norra Triangeln.

Men då korruptionen även på hög politisk nivå är omfattande i Latinamerika är det en utmaning att knyta band med regionens ledare. Honduras president kopplas till droghandel och El Salvadors president motverkar domstolsväsendet. Kvar blir Guatemalas president Alejandro Giammattei som visserligen inte är felfri men åtminstone själv intresserad av att föra en dialog med USA.

Kamala Harris fokus är att diskutera fattigdom, korruption, våld och andra invandringsdrivande faktorer med Guatemalas president såväl som med en rad olika organisationer i landet. Hon ska även träffa Mexikos president Andrés Manuel López Obrador under sin utlandsresa i juni och Harris har redan haft digitala förmöten med båda presidenterna.

ANALYS

En fördel för Regeringen Biden i arbetet med att minska korruptionen i Latinamerika och minska invandringen är att Joe Biden själv har jobbat som vicepresident 8 år under Obama med dessa uppgifter som Kamala Harris nu har fokus på. Hennes fokus är följande:

◾Identifiera och motverka vad som orsakar att invånare i Guatemala migrerar till USA

◾Det handlar om fattigdom och våld

◾Samverka med Guatemalas presidenten och sända bistånd till landet

◾Biståndet går inte bara direkt till enskilda organisationer utan även till landets regering vilket kan öka regeringens villighet till samverkan

◾I april kom 17 000 ensamkommande till USA varav 40% från Guatemala

◾USA har enats med Guatemala om att öppna migrationscenter i landet för att bland annat stödja migranter som återvänt till Guatemala från USA

[yop_poll id="87"]