Hård kritik mot nya restriktionerna från två partier – Vill hellre utöka vaccinpassen

2022 01 10

Det är fel att rikta så många begränsande restriktioner mot de som redan har vaccinerats. Fokus borde ligga på de ovaccinerade istället.

Det anser Liberalerna som tillsammans med Centern riktar skarp kritik mot inriktningen på de nya restriktionerna som S-regeringen presenterade idag.

Statsministerns besked idag

Statsminister Magdalena Andersson (S) meddelade bland annat att följande begränsningar införs redan i övermorgon onsdag:

◾Vuxna ska begränsa sina nära kontakter inomhus.

◾Alla som kan ska arbeta hemifrån.

◾Krogar och restauranger med serveringstillstånd ska stänga senast klockan 23.

◾Max åtta personer per sällskap på krogar och restauranger införs.

◾Krav på sittande servering.

◾Maxantalet sänks från 50 till 20 sittande personer för privata sammankomster i lokaler för uthyrning inklusive festlokaler och festbåtar.

◾Fortsatt avrådan från längre resor inom kollektivtrafiken.

Se samtliga nya restriktioner här.

Fel att begränsa vaccinerade

Liberalerna sågar S-regeringens nya besked om restriktioner.

– Att inskränka vaccinerade människors liv går inte att motivera. Allt fokus måste vara att få fler att vaccinera sig och att fortsättningsvis hålla avstånd, säger Liberalernas näringspolitiske talesperson Arman Teimouri.

Kollektiv bestraffning enligt L

Han anser att S-regeringens nya restriktioner bör riktas mot ovaccinerade istället för att vara en kollektiv bestraffning mot de vaccinerade. Liberalerna vill därför utöka användningen av vaccinationspass.

Märkligt av S anser Centern

Centern är inne på samma linje.

– Regeringen skickar mycket märkliga signaler till befolkningen när de inte kräver vaccinationspass på restauranger. Det innebär ju att även helt ovaccinerade kan gå på restaurang och sitta där och hålla igång till klockan 23, säger Centerns gruppledare Anders W Jonsson till DN.

Vill utöka vaccinpassen

Centerledaren Annie Lööf anser också att man ska satsa mer på vaccinpassen.

– Obegripligt att inte regeringen kombinerar restriktioner med krav på vaccinbevis. Centerpartiet vill att dessa restriktioner ersätts av vaccinpass när 50% fått den tredje dosen, framför hon.

V och SD inte lika kritiska

Vänsterpartiet och SD är mildare i sin kritik men har samtidigt vissa synpunkter.

– Statsministern säger att orsakerna till de nya restriktionerna bland annat är vårdens bristande kapacitet. Men regeringen har haft två år på sig att stärka vården och öka antalet vårdplatser. När blir det verklighet, frågar sig vänsterledaren Nooshi Dadgostar.

Vill stödja företagen

SD betonar att näringslivet bör få stöd med anledning av de nya restriktionerna.

– Vi förväntar oss att regeringen har en plan för hur man ska kompensera de näringsidkare som drabbas och säkerställa att människor inte förlorar sina jobb som följd, framför SD:s socialpolitiska talesperson Linda Lindberg till SvD.

Hon ifrågasätter även effektiviteten med att restauranger tvingas stänga tidigare

Hallengrens (S) svar

Socialminister Lena Hallengren (S) framhåller att omikronvarianten gör att de nya restriktionerna bör omfatta alla då även vaccinerade kan sprida smittan.

Foto: E-hälsomyndigheten


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen