Här i världen har människor flest positiva upplevelser

2023 08 11

Människor runt om i världen har allt fler positiva upplevelser.

En ny Gallupundersökning har tagit reda på hur människor mår i olika delar av världen.

Undersökningen, som genomförs varje år, samlar in data från över 100 länder för att se hur det allmänna måendet ligger till.

År 2021 rörde det sig om det år med flest negativa upplevelser på 17 år, men en återhämtning har skett sedan dess.

Det rapporterar CNN.

Kan spekulera

Det finns inga direkta bevis för varför människor har fler positiva upplevelser nu, men det går att spekulera, menar Julie Ray som var inblandad i undersökningen.

– När människor började komma ur pandemins grepp, det tror jag tog bort mycket press från människor, säger hon.

De mest positiva platserna

Professor Lyle Ungar vid University of Pennsylvania framhåller att det finns en skillnad på positivitet och glädje.

De platser där folk är mest positiva behöver inte nödvändigtvis vara de platser där människor är gladast.

Länderna där människor har flest negativa upplevelser är enligt undersökningen Afghanistan och Sierra Leone.

Platserna med mest positivitet är latinamerikanska och sydostasiatiska länder som Panama, Paraguay, Mexiko, Indonesien och Filippinerna.

Det är ingenting nytt, menar Julie Ray.

– Du ser ofta extrema svar i latinamerikanska länder och sättet de svarar på dessa frågor.

Så gick den till

För att kvantifiera undersökningen ställdes ett antal frågor, bland annat om de tillfrågade kände sig utvilade och om de upplever njutning.

Frågor ställdes även om ifall de log mycket, lärde sig nya saker och behandlades med respekt.

Åt det andra hållet ställdes frågor om de upplevt fysisk smärta, oro, ledsamhet, stress eller ilska.

Gladaste länderna

Enligt en ny studie från FN ligger Sverige bra till på listan över världens gladaste länder.

Där ligger vi på en sjätteplats, bara bakom Nederländerna, Israel, Island, Danmark och Finland som toppar listan.

Foto: A. Humphries

Text: Redaktionen