Han vinner om Trump möter Biden i USA-valet 2024

2022 05 29

Det finns flera indikationer på att USA:s presidentval 2024 blir en fajt mellan Donald Trump och Joe Biden.

Det skulle i så fall bli en repris på valet USA-valet 2020 och det vore inte första gången samma kandidater ställer upp två val i rad.

Lyndon B Johnson

Att en sittande president ställer upp för omval är mycket vanligt och snarare regel än undantag. Det är få tillfällen i USA då en sittande president inte ställt upp för omval och försökt bli vald för en andra mandatperiod.

Ett exempel är president Lyndon B Johnson som till slut avstod från att försöka bli omvald 1968 efter att landet skakats av ökad kriminalitet och på grund av missnöje med Vietnamkriget.

86 år i rappet

I Joe Bidens fall indikerar dock hans aktningsvärda ålder att han inte ställer upp för omval.

Han skulle vara 82 år när han svärs in som president för sin andra mandatperiod.

Dessutom skulle han hinna bli 86 år när han slutar som president om han sitter en hel andra mandatperiod.

Han har dock själv meddelat att han ställer upp för omval – ett besked som emellertid kan komma att ändras.

Motkandidaten 78 år

Republikanernas i särklass mest kända profil är inte heller purung – Donald Trump skulle vara 78 år när han återigen svärs in som president i januari 2025 om han vinner presidentvalet 2024.

Men mätningarna just nu klargör att det trots allt är just Donald Trump och Joe Biden som är de hetaste kandidaterna inför USA-valet 2024.

Oerhört jämna mätningar

Om Trump och Biden drabbar samman i valkampanjen 2024 så är den stora frågan förstås vem som drar längsta strået.

Läget är väldigt jämnt och Biden vinner två av de fem senaste mätningarna samtidigt som Trump vinner tre av mätningarna.

Detta om man bara räknar med en mätning per opinionsinstitut och väljer deras respektive senaste mätning.

Och alla fem mätningar är oerhört jämna.

Trump drar längsta strået

I den mätning där Biden går starkast vinner han över Trump med 48 procent mot 46.

Och i den mätning där Trump går starkast vinner han över Biden med 47 procent mot 43 procent.

Den sammantagna bilden av RealClearPolitics visar att vinnaren av Trump och Biden om de båda skulle mötas i valet igen 2024, sett till genomsnittet av de senaste mätningarna, skulle vara Donald Trump.

Yngre förmågor

The Donald skulle vinna över Joe Biden med 45,2 procent mot 44,0. I nuläget pekar med andra ord mycket på en väldigt jämn kamp i valet 2024.

Det är dock sannolikt att en av de två kandidaterna och kanske båda två mycket väl kan komma att avstå valet 2024 till förmån för yngre förmågor.

Trump brottas även med rättsprocesser som kan komma att skapa problem för honom i ett eventuellt kommande presidentval.

Varningssignal för Trump

I valet 1956 möttes president Dwight D Eisenhower från Republikanerna och utmanaren Adlai Stevenson från Demokraterna och de båda hade redan mött varandra i valet 1952.

Stevenson förlorade båda valen vilket sedan dess fungerat som en varningssignal för kandidater som försökt sig på att besegra en motståndare som de förlorat emot i ett tidigare presidentval.

Foto The White House

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen