Positivt besked för Sverige

2023 07 03

Under det första halvåret av 2023 har 21 personer skjutits till döds i Sverige.

En fortsatt hög siffra.

Sverige sticker ut i Europa.

Men det finns ett ljus i mörkret.

Trenden är nedåtgående.

Siffran är en minskning jämfört med samma period förra året. Då hade 34 personer mist livet till följd av skjutningar, rapporterar SR Ekot.

”Börjar ge effekt”

För första gången på länge hörs nu försiktigt positiva tongångar i Sverige.

– Att vi nu ser en minskning kan helt enkelt ha att göra med att det var ett så avvikande år 2022. Men jag skulle nog också säga att en hel del av det arbete som bedrivits mot just skjutningar kan börja ha effekt nu, säger Sven Granath, kriminolog vid Stockholmspolisen, till SR Ekot.

Antalet rapporterade skjutningar har även minskat under det första halvåret av 2023 – från 205 till dryga 150 jämfört med samma period under fjolåret.

Pekar ut två åtgärder

Kriminolog Sven Granath pekar ut två åtgärder som kan ligga bakom minskningen av antalet skjutningar:

- Brottsförebyggande åtgärder

- Ett effektivt polisarbete

Beslagtar fler vapen

– Till exempel i Stockholm så beslagtar vi fler skjutvapen. Vi har också utredningar som gått framåt framgångsrikt och vi har ett flertal personer som åkt fast, säger Sven Granath till SR Ekot.

Han påpekar dock att det dödliga skjutvåldet sannolikt kommer att fortsätta under de kommande åren.

Enligt kriminologen finns det två primära anledningar till detta:

 - De kriminella gängen fortsätter att rekrytera i en snabb takt.

- Uppklaringsprocenten av brotten är alltjämt är låg.

Ny lag i juli

Arbetet med att slå tillbaka den grova brottsligheten pågår för fullt i Sverige. 

I juli trädde en ny lag om kommunernas brottsförebyggande arbete i kraft. 

Nu ska kommunerna, tillsammans med Polismyndigheten, utgöra kärnan i det lokala brottsförebyggande arbetet. Kommunerna ska ta fram en lägesbild över brottsligheten i kommunen och besluta om åtgärdsplaner. 

– Tillsammans med polisen lägesbild och gemensamma insatser ska arbetet bli mer effektivt.  Syftet med lagen är att säkerställa att kommunerna tar ansvar och att det brottsförebyggande arbetet är kunskapsbaserat, strukturerat och effektivt, skriver polisen på sin hemsida.

Polismyndigheten välkomnar den nya lagen.

– För oss inom polisen är den nya lagen positiv. Kommun och polis blir nu mer jämbördiga samarbetspartners vilket kommer att stärka våra möjligheter att förebygga fler brott, säger Annica Odelind, verksamhetsutvecklare vid UB Nord, Noa.

Foto: Polisen Linköping 

Text: Redaktionen