Glädjande nyheter för alla katt- och hundägare

2023 03 20

Att äga en hund eller katt är mycket bra för hälsan.  

Det indikerar en färsk amerikansk studie av forskare vid University of Michigan Medical Center i Ann Arbor.

Studiens resultat tyder på att ett innehav av ett husdjur, till exempel en hund eller katt, kan vara kopplat till en långsammare nedgång av den kognitiva förmågan – framför allt hos äldre vuxna.

– Tidigare studier har föreslagit att bandet mellan människa och djur kan ha hälsofördelar som sänkt blodtryck och stress. Vårt resultat tyder på att husdjursägande även kan bromsa kognitiv nedgång, säger Tiffany Braley, en av studiens författare.

Märkbar skillnad

Studien baseras på data från 1 369 äldre vuxna med en genomsnittlig ålder på 65 år.

Samtliga deltagare i studien hade normala kognitiva färdigheter vid studiens början. Dessa färdigheter uppmättes genom flera tester.

Testerna berörde bland annat vanlig huvudräkning, inlärningsförmåga och ordåterkallelse.

Sex år senare kunde forskarna tyda en märkbar skillnad.

Husdjursägares kognitiva förmåga minskade i en långsammare takt jämfört med de som levde utan husdjur.

Flera förklaringar

Tiffany Braley pekar ut flera förklaringar till studiens resultat.

– Eftersom stress kan påverka den kognitiva förmågan negativt, kan de potentiella stressnedsättande effekterna av husdjur utgöra en rimlig förklaring till vårt fynd.

– Ett husdjur kan också öka ägarens fysiska aktivitet, vilket kan gynna den kognitiva hälsan, säger hon.

Författaren bakom studien tillägger dock att mer forskning behövs för att bekräfta slutsatsen.  

I april kommer studien att presenteras för American Academy of Neurologys.

En professionell förening med över 38 000 neurologer och neuroforskare.

Nedgång efter 60

Enligt flera undersökningar minskar den kognitiva förmågan succesivt hos människor som fyllt 60 år.

Den kognitiva förmågan omfattar bland annat hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram information.

Foto: Louis-Philippe Poitras resp K. Turcios

Text: Redaktionen