Glädjande besked om smittspridningen

2021 05 19

Smittspridningen har fallit med hela 26 % i Region Stockholm den senaste uppmätta veckan.

Det framgår av regionens nya lägesrapport och veckan dessförinnan föll smittspridningen med 8 %.

– Det är en tydlig nedgång och vi hoppas att det är ett trendbrott som håller i sig. Men det är fortfarande en stor smittspridning och det gäller att fortsätta att följa rekommendationerna, betonar tillförordnade hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Bratt till SvD.

De senaste tre dagarna har även antalet sjukhusvårdade minskat med 26 personer till 308 stycken. Men på intensiven är trycket fortfarande mycket stort

– Vi brukar ha cirka 90 platser öppna på iva, nu har vi 142. Det sliter på medarbetarna så det är jätteviktigt att smittspridningen minskar, säger sjukvårdsdirektören till SvD.

Samtidigt som antalet sjukhusvårdade äldre har minskat tydligt så finns det nu allvarligt sjuka personer mellan 40 och 50 år på sjukhusen i Region Stockholm.

Foto: Region Uppsala.

ANALYS

Utvecklingen är positiv och förhoppningsvis bidrar sommarvädret till en ännu ljusare utveckling framöver rörande smittspridningen. Men det är alldeles för tidigt att andas ut och en rad länder har drabbats av ökade problem även efter att en stor andel av invånarna vaccinerats. Slutsatsen är att det är fortsatt viktigt att hålla distansen och att följa alla andra rekommendationer.

[yop_poll id="52"]