Ger nytt kärnvapenbesked

2022 10 28

Det har länge spekulerats om vad som kan bli Moskvas nästa drag i det brutala anfallskriget mot Ukraina.

I takt med att Rysslands styrkor lidit nederlag på marken har de ryska terrorbombningarna mot civila ökat. En eskalering, men flera experter har framhävt att en pressad Vladimir Putin kan eskalera kriget ytterligare.

I ett värsta scenario kan den ryska diktatorn använda kärnvapen. Något som han själv hotat med upprepade gånger.

Senast när han utfärdade en order om en delvis mobilisering i Ryssland.

– Vårt land har också en rad massförstörelsevapen, inom vissa områden mer avancerade än de som finns i Natoländer. Om vårt lands territoriella integritet hotas kommer vi utan att tveka använda alla tillgängliga medel för att skydda Ryssland och vårt folk, sa Putin och tillade:

– Det här är ingen bluff.

Nytt besked

Nu ger Putin ett nytt kärnvapenbesked.

I ett anförande under en sammankomst arrangerad av ryska tankesmedjan Valdaj Discussion Club säger Putin att han inte har någon avsikt att använda kärnvapen i Ukraina.

– Vi ser inget behov av det. Det finns ingen mening med det, varken politiskt eller militärt, säger diktatorn enligt AP.

Samtidigt upprepade Putin påståendet om att Ukraina planerar att använda en så kallad smutsig bomb i kriget mot Ryssland. Diktatorn hävdar att Ryssland har identifierat de "ukrainska anläggningarna som arbetar med projektet".

Vladimir Putin presenterade inga bevis som stärkte hans påstående. 

En smutsig bomb är ett vapen  som består av en konventionell sprängladdning som sprider radioaktivt material.

Inga bevis

En enad västvärld har avvisat uppgifterna från Kreml. En av flera politiska företrädare som har dementerat Moskvas påstående är Storbritanniens försvarsminister Ben Wallace.

– Försvarsministern tillbakavisade dessa påståenden och varnade för att sådana anklagelser inte ska användas som förevändning för större upptrappning, framhöll Storbritanniens försvarsdepartement i ett uttalande.

Ukraina hävdar att Rysslands ogrundade anklagelse tyder på att Moskva själva planerar att använda sig av ”smutsiga bomber” i kriget.

– När den ryske försvarsministern organiserar en telefonkarusell och ringer upp utrikesministrar med berättelser om den så kallade "smutsiga" atombomben, förstår alla vad det handlar. Alla förstår vem som är källan till allt smutsigt som kan tänkas att användas i detta krig, säger landets president Volodymyr Zelensky enligt Kyiv Post.

Foto: President of Russia Office 

Text: Redaktionen


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen


Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen