Ger besked om Sveriges erkännande av Palestina

2023 10 10

Två av fyra Tidöpartier öppnar för att dra tillbaka Sveriges erkännande av Palestina.

Liberalerna och Sverigedemokraterna är överens.

Det rapporterar SvD.

– Politiken där vi har gullat med den palestinska sidan har inte fungerat, säger Liberalernas utrikespolitiska talesperson Joar Forsell till tidningen.

Enligt L-politikern finns det tre primära skäl till varför Sverige borde dra tillbaka erkännandet.

För det första har den palestinska regeringen inte tagit avstånd från terrorstämplades Hamas attacker mot Israel.

För det andra menar Forsell att Palestina inte uppfyller de kriterier som krävs för att betraktas som en legitim stat –  ett tydligt territorium, ett folk som är definierat, ett våldsmonopol, och en statsmakt som kontrollerar området.

Avslutningsvis anser L-politikern att ett tillbakadragande av erkännandet skulle underlätta möjligheterna att nå en fredlig lösning i framtiden.

Sverige skulle återigen kunna gå fram med ett erkännande om parterna enas om en fredlig lösning, betonar Joar Forsell.

SD och L överens

Joar Forsell får medhåll av Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.

I söndagens partiledardebatt i SVT lyfte SD-ledaren att Sverige borde se över erkännandet av Palestina som stat.

– Det är en uppmaning från mig till regeringen att se över det, sa han.

Utrikesministern ger besked

Nu svarar utrikesminister Tobias Billström (M) på SD:s och Liberalernas krav.

Han utesluter ett tillbakadragande av erkännandet.

– Hamas har inget intresse av en palestinsk statsbildning. Det är något som den här terroristorganisationen är motståndare till. Skulle vi då dra tillbaka erkännandet av Palestina som stat i enlighet med de FN-resolutioner och parametrar som finns skulle det gynna Hamas, säger han till SvD.

M-kritik efter erkännandet 2014

I oktober 2014 beslutade den dåvarande S-ledda regeringen att erkänna staten Palestina.

– Sveriges traditionellt nära band med staten Israel kompletteras nu med en jämbördig relation också till den andra parten i den tvåstatslösning som israeler, palestinier och ett enat internationellt samfund ser som vägen till varaktig fred i Mellanöstern.

–  Det är ett viktigt steg som bekräftar palestiniernas rätt till självbestämmande, framhöll utrikesminister Margot Wallström (S) i DN.

Moderaternas Karin Enström, som vid tidpunkten var partiets utrikespolitiska talesperson, kritiserade beslutet.

– Vi moderater tycker det är för tidigt att erkänna Palestina nu, eftersom det görs ensidigt och inte har samordnats med övriga EU-länder och det strider mot Sveriges principer för diplomatiska erkännanden.

– Jag tror inte att detta kommer att påverka eller få igång fredsprocessen och jag tror inte att andra länder kommer att följa efter, det hade fått bättre effekt att verka för ett gemensamt agerande från alla EU-länder, sa hon till SVT.

Foto: Frida Drake

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen