Fyra vargar har skjutits i Sverige

2022 01 03

Under vargjaktens första dag har fyra vargar fällts i Västmanland och Gästrikland.

Det rapporterar Naturvårdsverket som sammanställer alla skjutna vargar under Sveriges licensjakt på varg som pågår från i går den 2 januari fram till och med 15 februari som längst.

Sammanlagt väntas 27 vargar skjutas

Slutdatumet för jakten kan tidigareläggas beroende på om alla vargar som får skjutas fälls av jägarna före slutdatumet. Av Sveriges cirka 395 vargar ingår totalt 27 vargar i årets jakt och jakten sker sammanlagt i fem olika revir.

Här följer en sammanställning av de vargar som sköts igår.

Skjuten varg nummer 1

Plats: Sandviken i Gästrikland

Kön: Den fällda vargen är en hona

Vikt: 26,10 kilo

Ålder: 1 år enligt preliminär bedömning

Skjuten varg nummer 2

Plats: Skinnskatteberg i Västmanland

Kön: Den fällda vargens kön är ännu okänt

Vikt: 32,00 kilo

Ålder: 4 år enligt preliminär bedömning

Skjuten varg nummer 3

Plats: Fagersta i Västmanland

Kön: Den fällda vargen är en hona

Vikt: 26,50 kilo

Ålder: Ännu inte fastställt

Skjuten varg nummer 4

Plats: Ljusnarsberg i Västmanland

Kön: Den fällda vargen är en hane

Vikt: 47.50 kilo

Ålder: 4 år enligt preliminär bedömning

Skjutplatsen ingen slump

Var någonstans vargar skjuts under den pågående vargjakten är inte någon slump utan det beror helt och hållet på var länsstyrelsernas tilldelning har skett. Så här ser tilldelning ut av de 27 vargarna som ingår i årets jakt.

Sju olika län

    Antal    Län                                                            Revir

◾6 st    Dalarna, Gävleborg                          Gullsjön

◾6 st    Dalarna, Västmanland, Örebro  Haraldsjön

◾6 st    Dalarna, Västmanland, Örebro  Snösjön

◾6 st    Värmland, Örebro                             Immen

◾3 st    Värmland, Norge                               Rømskog

◾6 st    Jämtland, Gävleborg, Västernorrl. Prästskogen (överklagad jakt)

Jakten skapar känslor

Jakten på varg skapar känslor i Sverige då en del är negativa till förekomsten av varg samtidigt som en del är positiva. Naturvårdsverket förklarar på sin webbsida varför vargjakten sker.

Fridlyst men skyddsjakt tillåts

– Vargen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet vargar och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda, förklarar myndigheten.

Renar, tamboskap och hundar

Naturvårdsverket har delegerat besluten om skyddsjakt på varg till länsstyrelserna.

– Myndigheterna kan besluta om skyddsjakt vid behov, året om. Ansökan om skyddsjakt ska skickas in till länsstyrelsen i det län där jakten ska ske. Skyddsjakt kan medges för att förebygga och förhindra allvarliga skador på renar, tamboskap och hundar, uppger Naturvårdsverket.

Överklagat i Norrland

– Licensjakten på varg 2022 startar den 2 januari och pågår som längst till och med den 15 februari. Länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands, Västmanlands och Örebro län har beslutat om licensjakt på totalt 33 vargar omfattande sex olika revir. Beslut om jakt i ett av reviren är överklagat till Kammarrätten, meddelar Naturvårdsverket.

Spåras i snön

Vargjakten kan vara över långt innan 15 februari.

– Det är så få vargar man jagar så det brukar gå ganska fort. Ett par veckor max. Det är väldigt starkt kopplat till vad man har för snöförhållanden. Man hittar vargarna genom snöspårning, säger Andreas Zetterberg vid viltanalysenheten på Naturvårdsverket till SvD.

Skjuts med kulvapen

Vargjakten sker med kulvapen klass 1 och Naturvårdsverket kan i vissa fall även ge tillstånd för användande av hagelvapen. Alla fällda vargar besiktigas av besiktningsmän från länsstyrelsen och hela vargkroppen tas omhand och skickas till Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Skyddar invandrade vargar

Vargarna blir föremål för forskning förklarar Naturvårdsverket och många provdata samlas in inom vargforskningen. Den jägare som fäller vargen får emellertid behålla skinnet.

Jakten stärker stamhälsan

Vargjakten bidrar till att göra vargstammen hälsosammare i Sverige på så vis att man undviker att jaga på platser där det finns invandrade vargar.

Från Finland och Ryssland

Vargstammen i Sverige och Norge stammar från den finska och ryska vargpopulationen och genom att inte skjuta invandrade vargar har man lyckats få ned inavelsgraden bland Sveriges vargar, förklarar Naturvårdsverket för SvD.

Foto: M. Weiler


Swedbank ändrar sig – helt nytt räntebesked till hushållen

2023 11 27

Swedbank tror inte på Riksbankens prognos.

När riksbankschefen Erik Thedéen i torsdags meddelade att styrräntan lämnades oförändrad varnade han för höjningar längre fram.

En felaktig prognos, enligt storbanken.

– Riksbanken signalerar att det finns risk för ytterligare en höjning längre fram men vi bedömer att det inte blir aktuellt, säger Swedbanks prognoschef Andreas Wallström i ett pressmeddelande på måndagen.

Ändrar sig

Andreas Wallström pekar på att inflationen tydligt är på väg ned, att arbetslösheten stiger och att ekonomin har stagnerat.

– Vi räknar med att Fed och ECB inleder sänkningar under andra kvartalet 2024 och att Riksbanken följer efter och sänker räntan lagom till midsommar, säger han.

Riksbankens besked att lämna styrräntan orörd får dock nu nya följder för Swedbanks och dess bolånetagare.

Storbanken har räknat med att myndigheten skulle höja räntan med 25 punkter.

När det nu inte skedde gör Swedbank en helvändning – och justerar hela sin prognos till ett mer positivt besked för hushållen.

– Vi reviderar ned våra prognoser på långräntor men räknar dock med en viss rekyl uppåt i närtid efter den stora nedgången i november.

Bundna och rörliga räntor

Det är i synnerhet de bundna bolåneräntorna som omfattas av Swedbanks nya besked.

En stabil kurva i den absoluta närtiden följt av en sänkning senare under prognosperioden under våren är alltså att vänta.

När det gäller de rörliga räntorna dröjer det lite till.

– De rörliga bolåneräntorna väntas ha toppat på omkring 4,8 procent, men börjar sjunka mer tydligt först från andra halvåret 2024 i samband med Riksbankens räntesänkningar, säger Andreas Wallström.

"Kommer behöva sänka"

Swedbank är alltså, till skillnad från Riksbanken själva, övertygade om en räntesänkning efter midsommar.

Erik Thedéen hävdar dock bestämt att det inte lär ske förrän 2025.

– Enligt våra prognoser kommer inflationen vara nära målet redan i maj nästa år och det innebär att Riksbanken då, med samma argumentation som man hade i torsdags, kommer behöva sänka räntan redan i juni, sade Swedbanks chefsekonom Mattias Persson till SVT i fredags.

Foto: M. Lis

Text. Redaktionen


Rusning till Sverige – flera städer

2023 11 27

Många människor färdas över Öresundsbron för att julhandla.

På grund av den svaga kronan har resor till Sverige blivit mer attraktivt för de som kommer från utlandet och vill handla.

Nu vallfärdas bland annat danskar över Öresundsbron till Sverige för att handla julklappar, någonting som hjälper den skånska ekonomin hålla sig flytande trots det tunga läget.

Trots att tågbiljetten kostar så sparar danskarna ändå mer på att handla i Sverige.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Flera städer

Det senaste halvåret har en tydlig försämring setts i den skånska konjunkturen, och inflödet av danskar hjälper ekonomin hålla sig vid liv.

Det menar Sparbanken Skånes privatekonom Anders Hansson.

– Vi har ju då i närområdet Danmark, och vi har ett väldigt stort inflöde av danska turister som är här och spenderar, säger han till SR.

– Det ser vi i Helsingborg, Malmö, Ystad och även Kristianstad. Där drar vi nytta av det.

Sparar så mycket

Inför julen är det många som vill köpa julklappar utan att spendera allt för mycket pengar i samband med det ekonomiska läget som råder.

Då lyfter flera besökare fram hur fördelaktigt det är att handla i Sverige.

– Jag tänkte att det slutar ju med att man sparar mycket på det trots tågresan hit och tillbaka, säger en besökare.

Pressat läge

Det är alltjämt ett mycket pressat läge för de svenska hushållen och ekonomin i helhet.

Ränteläget utmanar befolkningen och ställer till det för många.

– Den höga skuldsättningen och de korta räntebindningstiderna gör hushållen känsliga för störningar, framhåller Riksbanken i en rapport.

Flera år kvar

Enligt en prognos från Konjunkturinstitutet kommer det dröja flera år tills det att konjunkturen åter är i balans för Sverige.

– Lågkonjunkturen fördjupas under nästa år och konjunkturen vänder svagt uppåt först mot andra halvan av 2024. Det dröjer till 2026 innan svensk ekonomi är i konjunkturell balans. Det framgår av vår senaste prognos i rapporten Konjunkturläget, framhåller myndigheten.

Foto: A. Dudar

Text: Redaktionen