Fruktansvärd upptäckt i svensk matbutik

2023 06 21

En stor razzia utfördes under gårdagen mot en matbutik i Malmö.

Vid razzian fick miljöförvaltningen en chock.

Över tre ton maskangripet kött och möglig frukt hittades i butiken, rapporterar Sydsvenskan.

Maskar på köttet

Anställda på miljöförvaltningen i Malmö vittnar om ett chockerande besök i butiken.

Bland annat framställs hanteringen av butikens frysta kött som miserabel.  

– Det frusna köttet var i realiteten halvtinat. Vi tog filmer när det kryper runt maskar på köttet, säger inspektör Anders Zetterlund till Sydsvenskan.

Polisen slog larm

Razzian utfördes efter att polisen slagit larm om förhållandena i affären.

Polismyndigheten noterade att det fanns ovanligt mycket flugor i butiken och mängder av rutten frukt.

Skyller på värmen

Matbutiken har tvingats stänga efter razzian.

Ägaren av butiken vill dock snabbt slå upp dörrarna igen, uppger Sydsvenskan.

Butiksägaren pekar ut det varma vädret som orsaken till att frukten möglat.

Vidare uppger ägaren att man inte noterat några maskar på köttet.

Så kontrolleras maten

För att svenska konsumenter ska kunna känna sig trygga med kvalitén på maten i butikerna finns det flera regler som livsmedelsföretag måste följa.

Myndigheter, kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket – kontrollerar sedan att företagen följer reglerna.

– Livsmedelsföretag måste bland annat se till att deras lokaler och den utrustning de använder är rena och att maten hanteras på ett hygieniskt sätt.

– De ska också se till att maten håller rätt temperatur. De måste ha koll på varifrån de köpt produkter och ingredienser och de måste se till att den information de har om maten stämmer med innehållet, framhåller Livsmedelsverket på sin hemsida.

Så fördelas kontrollerna

- Kommunerna kontrollerar de flesta livsmedelsföretagen. Det gäller bland annat butiker, restauranger, kaféer, skolkök och dricksvattenproducenter.

- Länsstyrelserna kontrollerar livsmedelsföretag som ägnar sig åt så kallad primärproduktion. Det kan innebära att de bland annat producerar ägg eller mjölk, odlar och skördar spannmål eller grönsaker, föder upp djur före slakt, fiskar eller jagar.

- Livsmedelsverket kontrollerar livsmedelsföretag som hanterar livsmedel som kommer från djur och som säljer till andra livsmedelsföretag. Det kan till exempel vara äggpackerier, chark- och fiskindustrier och mejerier. Livsmedelsverket kontrollerar också alla slakterier och all slakt som utförs vid dessa.

Källa: Livsmedelsverket

Foto: K. Spyroglou

Text: Redaktionen