FÖRSVARETS SCENARIO: Så blir kriget om Sverige attackeras

2023 02 06

Den 24 april kommer ”kriget” till Sverige.

Då inleds den storskaliga militärövningen Aurora som annorndas av Försvarsmakten. Förutom Sverige deltar 14 andra länder.

Övningen pågår till den 11 maj och bygger på ett scenario där Sverige utsätts för ett väpnat angrepp.

Väpnad konflikt 24 april

Startskottet för övningen är den 17 april. Under en vecka simulerar Försvarsmakten sju dagars instabilitet i Sverige.

Landet skakas av otjänligt dricksvatten, svårigheter att få ut kontanter och svajig elförsörjning.

En vecka senare ”anfaller fienden”.

– Den 24 april kommer regeringens beslut med påföljande order från ÖB: ”inta skärpt beredskap”, framhåller Försvarsmakten.

Det blir startskottet för den storskaliga militärövningen Aurora 23.

Närmare 30 000 militärer kommer att delta.

Utöver nästan samtliga militära förband i Sverige deltar förband från 14 andra nationer. 

–  Det stora internationella deltagandet är en av de saker som utmärker den här övningen, säger övningsledaren brigadgeneral Stefan Andersson i ett pressmeddelande.

Generalen förklarar att den internationella aspekten är viktig av flera skäl.

– Främst helt enkelt för att flera av de här nationerna som kommer och stödjer oss i händelse av ett skarpt läge. Vi måste öva såväl värdlandsstöd, alltså hur vi tar emot hjälp från andra nationer, som samarbete på alla nivåer, från stabsarbete till strid. Men övningen skickar också en viktig signal om att vi är en trovärdig säkerhetspolitisk aktör.

Här slår fienden till

I korthet följer övningen ett scenario där fienden inleder med en rad attacker som avser att sabotera viktiga delar av det svenska samhället.

Sedan följer en rad väpnade attacker mot stora delar av Sverige. Men fiendens blickar riktas framför allt mot södra Sverige.

– Övningen sker över hela Sverige men med en koncentration till de södra delarna, inklusive Gotland, framhåller Försvarsmakten.

Från havet till luften

Följande moment kommer bland annat att övas:

- Transporter till strid på marken, till sjöss och i luften

- Inledningsvis ska amerikanska förband med materiel förflyttas från gränsen till Norge i höjd med Trondheim ner till södra Sverige

- I Västerhavet och i Östersjön övas kustförsvar och i södra Sverige deltar bland annat brittiska, finska och amerikanska enheter i luftförsvar när fientligt flyg attackerar

Natoansökan påverkar ej 

Övningen är planerad sedan länge.

–  Det allvarliga säkerhetspolitiska läget och det faktum att Sverige är på väg in i Nato har inte nämnvärt påverkat övningens utformning, säger Stefan Andersson.

Samtidigt understryker han att Försvarsmakten på mycket kort tid kan växla från övning till skarpt läge om ”så skulle krävas”.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen