FÖRSVARETS SCENARIO: Så blir kriget om Sverige attackeras

2023 02 06

Den 24 april kommer ”kriget” till Sverige.

Då inleds den storskaliga militärövningen Aurora som annorndas av Försvarsmakten. Förutom Sverige deltar 14 andra länder.

Övningen pågår till den 11 maj och bygger på ett scenario där Sverige utsätts för ett väpnat angrepp.

Väpnad konflikt 24 april

Startskottet för övningen är den 17 april. Under en vecka simulerar Försvarsmakten sju dagars instabilitet i Sverige.

Landet skakas av otjänligt dricksvatten, svårigheter att få ut kontanter och svajig elförsörjning.

En vecka senare ”anfaller fienden”.

– Den 24 april kommer regeringens beslut med påföljande order från ÖB: ”inta skärpt beredskap”, framhåller Försvarsmakten.

Det blir startskottet för den storskaliga militärövningen Aurora 23.

Närmare 30 000 militärer kommer att delta.

Utöver nästan samtliga militära förband i Sverige deltar förband från 14 andra nationer. 

–  Det stora internationella deltagandet är en av de saker som utmärker den här övningen, säger övningsledaren brigadgeneral Stefan Andersson i ett pressmeddelande.

Generalen förklarar att den internationella aspekten är viktig av flera skäl.

– Främst helt enkelt för att flera av de här nationerna som kommer och stödjer oss i händelse av ett skarpt läge. Vi måste öva såväl värdlandsstöd, alltså hur vi tar emot hjälp från andra nationer, som samarbete på alla nivåer, från stabsarbete till strid. Men övningen skickar också en viktig signal om att vi är en trovärdig säkerhetspolitisk aktör.

Här slår fienden till

I korthet följer övningen ett scenario där fienden inleder med en rad attacker som avser att sabotera viktiga delar av det svenska samhället.

Sedan följer en rad väpnade attacker mot stora delar av Sverige. Men fiendens blickar riktas framför allt mot södra Sverige.

– Övningen sker över hela Sverige men med en koncentration till de södra delarna, inklusive Gotland, framhåller Försvarsmakten.

Från havet till luften

Följande moment kommer bland annat att övas:

- Transporter till strid på marken, till sjöss och i luften

- Inledningsvis ska amerikanska förband med materiel förflyttas från gränsen till Norge i höjd med Trondheim ner till södra Sverige

- I Västerhavet och i Östersjön övas kustförsvar och i södra Sverige deltar bland annat brittiska, finska och amerikanska enheter i luftförsvar när fientligt flyg attackerar

Natoansökan påverkar ej 

Övningen är planerad sedan länge.

–  Det allvarliga säkerhetspolitiska läget och det faktum att Sverige är på väg in i Nato har inte nämnvärt påverkat övningens utformning, säger Stefan Andersson.

Samtidigt understryker han att Försvarsmakten på mycket kort tid kan växla från övning till skarpt läge om ”så skulle krävas”.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen


Nya regler när du går på restaurang – ska gälla i hela landet

2024 04 20

Ett nytt krav kommer att ställas på Sveriges restauranger.

Det meddelar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Kullgren har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll måste informera gäster om ursprungsland för kött.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning.

– Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, säger ministern.

Kullgren tillägger att det ska vara ”lika enkelt att få veta var köttet kommer ifrån på en restaurang som i en butik”.

Nuvarande regelverk fastslår att butiker måste redovisa ursprungsland för kött, men ett liknande krav finns ej för restauranger.        

Så kan gäster informeras  

Livsmedelsverket ska redovisa sitt uppdrag 15 december.

De nya kraven ska gälla i hela landet och berör färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i måltider som serveras på restauranger och i storhushåll.

–  Detta är en angelägen fråga för såväl konsumenter som för svenska lantbrukare, framhåller regeringen i ett uttalande.  

Vidare uppger regeringen att en utgångspunkt också är att den administrativa bördan för företagen, kommuner och regioner ska vara så liten som möjligt, samt att det ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland delges.

– Till exempel genom att informationen kan lämnas muntligt när den efterfrågas av konsumenten, meddelar regeringen.

Nya regler för hämtmat

Sedan tidigare har nya krav för restaurangers hantering av hämtmat införts. 

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari. 

LÄS MER HÄR:

Nya regler för hämtmat – det här gäller

Foto: A. Haney

Text: Redaktionen


Arla ger besked om de nya korkarna

2024 04 20

Arla tror sig ha en förklaring gällande kritiken mot de nya korkarna.

Under den senaste tiden har fastsittande korkar på mjölkkartonger varit hett omdebatterade.

Många har velat se en återgång till tidigare versioner, medan andra inte lägger någon större vikt vid förändringen.

Arla, som är en av aktörerna som genomfört förändringen på sina produkter, tror sig kunna ge ett besked om anledningen till kritiken.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Geografiska skillnader

Vad gäller mjölken från Arla så tycks ilskan mot de fastsittande korkarna vara mer intensiv söder om Stockholm.

Presschef Max Wallenberg menar att det hela kan ha att göra med geografiska skillnader.

– Om du bor i Stockholm eller uppåt i landet så har du en kork som många tycker fungerar lite bättre, och bor du längre ner i landet så är det en kork som många tycker funkar lite sämre, säger han till SR.

Får fler klagomål

Arla får in fler klagomål från södra Sverige än från Stockholm och norrut.

– Det beror helt enkelt på var paketen produceras, vid vilket mejeri de görs. Den här korken som har fått mycket kritik, där behöver man trycka till så att det blir ett klick, annars fastnar korken och så får man mjölk överallt.

Därför infördes korkarna

De nya korkarna har införts i samband med att en ny EU-lag klubbas igenom.

– Plastlock från dryckesförpackningar är en av de vanligaste orsakerna till nedskräpning och några av de främst förekommande plastprodukterna upphittade under strandstädningar, förklarar Arla.

– Från och med juli 2024 införs ny lagstiftning från EU som kräver att alla korkar ska sitta fast vid dryckesförpackningar upp till tre liter. 

– För att kunna möta de nya kraven, har vi på Arla redan startat arbetet med att anpassa mejerierna till den nya förpackningsdesignen.

Ska sitta fast

Den nya EU-lagen är klar och tydlig vad gäller återvinningen.

– Enligt EU:s direktiv ska plastlocket sitta fast på förpackningen under hela förpackningens livslängd. Det betyder att hela förpackningen sorteras som pappersförpackning.

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen