FORSKNING: Nytt fynd gällande medicinsk cannabis

2022 12 03

Tron på att marijuana hjälper kan ge mycket lättnad vid användning för att lindra smärta.

En ny studie visar att placeboeffekten spelar en viktig roll och påverkar patientens mående.

Stora delar av lättnaden kommer från att helt enkelt tro på att cannabis kommer hjälpa, rapporterar CNN.

– Placeboresponsen räknas till 67 procent av smärtlindringen associerad med genuina cannabinoider, säger Karin Jensen, forskare på Karolinska Institutet.

Får stöd av tidigare forskning

Resultatet i studien visar att placeboeffekten kan vara starkare än tidigare trott när det gäller medicinsk cannabis.

Rapporten får stöd av en tidigare analys från 2021 som utfördes av IASP, det internationella samfundet för smärtstudier.

Baserat på resultaten i den studien gjorde samfundet ett uttalande emot användningen av marijuana som smärtlindring.

– Det finns inte tillräckligt mycket högkvalitativ klinisk säkerhet för människor och effektiva bevis för att IASP ska tala för användandet av cannabis och cannabinoider som smärtlindring just nu, sade organisationen.

Användningen ökar

Enligt en undersökning från i fjol sade 2,6 procent av svenskarna i åldern 16-84 att de använt cannabis under det senaste året.

Under perioden 2006-2021 ökade användningen av cannabis bland såväl kvinnor som män, uppger Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten varnar för användning av cannabis i ung ålder och nämner försämring av kognitiva funktioner som en av anledningarna.

Frekvent bruk av cannabis i tidig ålder är i högre grad kopplat till allvarliga och varaktiga effekter på hälsan än cannabisbruk i vuxen ålder, uppger de.

Finns positiva effekter

Ett antal studier har visat att cannabis har vissa positiva egenskaper, uppger Världshälsoorganisationen.

– Flera studier har demonstrerat terapeutiska effekter hos cannabinoider när det gäller illamående och kräkningar i framskridna sjukdomar som cancer och hiv. 

Organisationen menar även att kontrollerade studier har visat att det finns terapeutiska användningsområden när det gäller astma och glaukom.

Kan göra det svårare

En studie från 2020 visade att användning av marijuana innan operation gjorde smärtan värre under återhämtningen.

Den visade även att människor som använt marijuana behövde mer narkosgas än normalt.

Foto: K. Nanney

Text: Redaktionen