FORSKNING: Goda nyheter för alla singlar

2023 03 04

Många forskningsrapporter har länge hävdat att gifta män och kvinnor har bättre chanser till hälsosammare liv.

Bland annat har två nya studier visat att män som ingått äktenskap är mindre benägna att dö i hjärtsjukdom, och kvinnor med “tillfredsställande relationer” lever generellt längre, skriver The Guardian.

Fynden har ofta kompletterats med idén om att singlar därmed skulle ha sämre förutsättningar för ett långt och lyckligt liv.

Felaktigt, kan det visa sig.

– Det är väl etablerat i många studier att gifta människor tenderar att ha bättre hälsa än ogifta människor, säger Kristi Williams, professor vid Ohio State University.

Hon tillägger dock:

– Men jag skulle hävda att det inte alltid är väletablerat att giftermålet har en direkt effekt på hälsan.

Viktiga faktorer utelämnas

En viktig faktor som ofta utelämnas i studier som ovanstående är den hälsobana människor befann sig på innan de inledde en lång relation.

Studierna är i regel också observationsstudier – vilket är ett stort problem enligt Kristi Williams.

Detta eftersom forskarna inte slumpmässigt kan bestämma att någon ska gifta sig och en annan förbli singel, och därefter studera utfallet.

– Vi vet att det det minskar ens chanser att gifta sig genom att vara ohälsosam, säger Williams till The Guardian.

Värre att vara olyckligt gift än singel

Professorn problematiserar även att frånskilda personer ibland ingår i kategorin “ensamstående” i studier som föreslår att singlar skulle vara olyckligare än gifta människor.

– Då har du redan valt ut många av de människor som var mest olyckliga. Du kan inte säga “gift dig så får du samma förmåner”. Det är värre för din hälsa att vara i ett olyckligt, konfliktpräglat äktenskap än att vara ogift, säger Kristi Williams.

"Demonisera inte singelskapet"

Sammantaget är dock forskningen i stort sett överens om att långsiktiga relationer trots allt är fördelaktigt för hälsan.

Så är även förmögenhet, inkomst och social isolering.

Att ha en partner kan göra det senare mindre sannolikt. Men det ska alltså inte tolkas som att singlar därigenom per automatik befinner sig i någon större riskzon.

– Detta betyder inte att det inte finns några positiva saker med att vara singel, jag är helt emot att demonisera singelskapet, säger George Ploubidis, folkhälsoforskare vid University College London.

Män drar flest fördelar

I The Guardians artikel lyfts även fram att det oftast är män som drar flest hälsofördelar av partnerskap, bland annat för att kvinnor i större utsträckning tar större ansvar för sin partners hälsa.

Heterosexuella män har traditionellt också varit sämre än kvinnor på att omge sig av vänner och andra människor när de är inte lever med någon partner.

Studierna som beskrivs i artikeln har huvudsakligen undersökt heterosexuella par och singlar.

Foto: P. Du Preez

Text: Redaktionen