FORSKNING: Goda nyheter för alla singlar

2023 03 04

Många forskningsrapporter har länge hävdat att gifta män och kvinnor har bättre chanser till hälsosammare liv.

Bland annat har två nya studier visat att män som ingått äktenskap är mindre benägna att dö i hjärtsjukdom, och kvinnor med “tillfredsställande relationer” lever generellt längre, skriver The Guardian.

Fynden har ofta kompletterats med idén om att singlar därmed skulle ha sämre förutsättningar för ett långt och lyckligt liv.

Felaktigt, kan det visa sig.

– Det är väl etablerat i många studier att gifta människor tenderar att ha bättre hälsa än ogifta människor, säger Kristi Williams, professor vid Ohio State University.

Hon tillägger dock:

– Men jag skulle hävda att det inte alltid är väletablerat att giftermålet har en direkt effekt på hälsan.

Viktiga faktorer utelämnas

En viktig faktor som ofta utelämnas i studier som ovanstående är den hälsobana människor befann sig på innan de inledde en lång relation.

Studierna är i regel också observationsstudier – vilket är ett stort problem enligt Kristi Williams.

Detta eftersom forskarna inte slumpmässigt kan bestämma att någon ska gifta sig och en annan förbli singel, och därefter studera utfallet.

– Vi vet att det det minskar ens chanser att gifta sig genom att vara ohälsosam, säger Williams till The Guardian.

Värre att vara olyckligt gift än singel

Professorn problematiserar även att frånskilda personer ibland ingår i kategorin “ensamstående” i studier som föreslår att singlar skulle vara olyckligare än gifta människor.

– Då har du redan valt ut många av de människor som var mest olyckliga. Du kan inte säga “gift dig så får du samma förmåner”. Det är värre för din hälsa att vara i ett olyckligt, konfliktpräglat äktenskap än att vara ogift, säger Kristi Williams.

"Demonisera inte singelskapet"

Sammantaget är dock forskningen i stort sett överens om att långsiktiga relationer trots allt är fördelaktigt för hälsan.

Så är även förmögenhet, inkomst och social isolering.

Att ha en partner kan göra det senare mindre sannolikt. Men det ska alltså inte tolkas som att singlar därigenom per automatik befinner sig i någon större riskzon.

– Detta betyder inte att det inte finns några positiva saker med att vara singel, jag är helt emot att demonisera singelskapet, säger George Ploubidis, folkhälsoforskare vid University College London.

Män drar flest fördelar

I The Guardians artikel lyfts även fram att det oftast är män som drar flest hälsofördelar av partnerskap, bland annat för att kvinnor i större utsträckning tar större ansvar för sin partners hälsa.

Heterosexuella män har traditionellt också varit sämre än kvinnor på att omge sig av vänner och andra människor när de är inte lever med någon partner.

Studierna som beskrivs i artikeln har huvudsakligen undersökt heterosexuella par och singlar.

Foto: P. Du Preez

Text: Redaktionen


Nya regler när du går på restaurang – ska gälla i hela landet

2024 04 20

Ett nytt krav kommer att ställas på Sveriges restauranger.

Det meddelar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Kullgren har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll måste informera gäster om ursprungsland för kött.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning.

– Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, säger ministern.

Kullgren tillägger att det ska vara ”lika enkelt att få veta var köttet kommer ifrån på en restaurang som i en butik”.

Nuvarande regelverk fastslår att butiker måste redovisa ursprungsland för kött, men ett liknande krav finns ej för restauranger.        

Så kan gäster informeras  

Livsmedelsverket ska redovisa sitt uppdrag 15 december.

De nya kraven ska gälla i hela landet och berör färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i måltider som serveras på restauranger och i storhushåll.

–  Detta är en angelägen fråga för såväl konsumenter som för svenska lantbrukare, framhåller regeringen i ett uttalande.  

Vidare uppger regeringen att en utgångspunkt också är att den administrativa bördan för företagen, kommuner och regioner ska vara så liten som möjligt, samt att det ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland delges.

– Till exempel genom att informationen kan lämnas muntligt när den efterfrågas av konsumenten, meddelar regeringen.

Nya regler för hämtmat

Sedan tidigare har nya krav för restaurangers hantering av hämtmat införts. 

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari. 

LÄS MER HÄR:

Nya regler för hämtmat – det här gäller

Foto: A. Haney

Text: Redaktionen


Arla ger besked om de nya korkarna

2024 04 20

Arla tror sig ha en förklaring gällande kritiken mot de nya korkarna.

Under den senaste tiden har fastsittande korkar på mjölkkartonger varit hett omdebatterade.

Många har velat se en återgång till tidigare versioner, medan andra inte lägger någon större vikt vid förändringen.

Arla, som är en av aktörerna som genomfört förändringen på sina produkter, tror sig kunna ge ett besked om anledningen till kritiken.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Geografiska skillnader

Vad gäller mjölken från Arla så tycks ilskan mot de fastsittande korkarna vara mer intensiv söder om Stockholm.

Presschef Max Wallenberg menar att det hela kan ha att göra med geografiska skillnader.

– Om du bor i Stockholm eller uppåt i landet så har du en kork som många tycker fungerar lite bättre, och bor du längre ner i landet så är det en kork som många tycker funkar lite sämre, säger han till SR.

Får fler klagomål

Arla får in fler klagomål från södra Sverige än från Stockholm och norrut.

– Det beror helt enkelt på var paketen produceras, vid vilket mejeri de görs. Den här korken som har fått mycket kritik, där behöver man trycka till så att det blir ett klick, annars fastnar korken och så får man mjölk överallt.

Därför infördes korkarna

De nya korkarna har införts i samband med att en ny EU-lag klubbas igenom.

– Plastlock från dryckesförpackningar är en av de vanligaste orsakerna till nedskräpning och några av de främst förekommande plastprodukterna upphittade under strandstädningar, förklarar Arla.

– Från och med juli 2024 införs ny lagstiftning från EU som kräver att alla korkar ska sitta fast vid dryckesförpackningar upp till tre liter. 

– För att kunna möta de nya kraven, har vi på Arla redan startat arbetet med att anpassa mejerierna till den nya förpackningsdesignen.

Ska sitta fast

Den nya EU-lagen är klar och tydlig vad gäller återvinningen.

– Enligt EU:s direktiv ska plastlocket sitta fast på förpackningen under hela förpackningens livslängd. Det betyder att hela förpackningen sorteras som pappersförpackning.

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen