Forskare varnar för kollaps: Kan bli 20 grader kallare i Sverige

2024 02 12

En kommande strömkollaps riskerar att få kraftiga konsekvenser för Sverige.

Varningen kommer efter att en ny studie, som beskrivs som banbrytande, analyserat insamlat material och data från både hav och land – samt atmosfären.

I synnerhet har man studerat strömmarna i Atlanten, inklusive Golfströmmen, och hur värme och saltvatten rör sig i havet.

"Kommer bli förödande"

Studiens resultat är slående. 

Enligt forskarna riskerar hela strömsystemet att kollapsa på grund av att sötvatten från smältande glaciärer flödar in i systemet.

– Påverkan på klimatet kommer att bli förödande, säger René van Westen från nederländska Utrecht University, en av forskarna bakom studien, i en intervju med SVT.

20 grader kallare

Det inflödande sötvattnet gör att strömmarnas styrka går förlorad. 

I forskarnas datamodeller har man redan identifierat varningssignaler på att vi är på väg mot en så kallad “tipping point” – det vill säga en brytpunkt där en kollaps av hela strömsystemet blir ett faktum.

Det skulle slå med enorm kraft mot Sverige och resten av norra Europa.

– Några av förändringarna är snabba och dramatiska. I till exempel Sverige ser vi sjunkande temperaturer med upp till 20 grader inom ett århundrade, säger René van Westen.

Genomsnittstemperaturen skulle sjunka med tio grader och havsnivån höjas en meter.

Studier: kan ske inom kort

Det är till stor del tack vare Golfströmmen som klimatet i Skandinavien är så pass milt som det är.

Tidigare har forskare varnat för att strömmen skulle kunna kollapsa redan så tidigt som 2025, andra studier har pekat på att det är mer sannolikt att det sker om 30-40 år.

– Jag tror att vi borde vara mycket oroliga, sade Peter Ditlevsen, professor vid Köpenhamns universitet, till The Guardian i somras.

Senast för 12 000 år sedan

De senaste 115 000 år sedan har havsströmmarna kollapsat vid flera tillfällen, med följderna att cykler av istider satts igång. 

Senast det skedde var dock för 12 000 år sedan och en ny kollaps är en av vändpunkterna för klimatet som forskarna är som mest oroliga över när det gäller den globala uppvärmningens konsekvenser.

– Det här skulle innebära en väldigt, väldigt stor förändring, sade Peter Ditlevsen.

Foto: P. Lozovikov

Text: Redaktionen


Nya regler när du ska besiktiga bilen – börjar gälla inom kort

2024 02 19

Inom bara ett par års tid är nya regler att vänta när du ska besiktiga bilen.

Alldeles för många bilar godkänns i besiktningen trots att det finns uppenbara brister i fordonen.

Det meddelar Fordonsbesiktningsbranschen, FBB, i en ny rapport.

Specifikt pekar organisationen på att kraven är för låga och gränsvärdena för höga – vilket innebär att bilar släpps igenom trots bristande avgasrening och miljöskadliga utsläpp.

Bland EU:s sämsta

Samma rapport visar att Sverige för femte året i rad är ett av EU:s absolut sämsta länder när det gäller just miljökraven vid fordonsbesiktning.

Flera åtgärdsförslag initierade av Transportstyrelsen med syfte att skärpa miljökontrollen är därför nu på gång.

Myndigheten vill dock invänta EU:s nya besiktningspaket innan de träder i kraft, men enligt FBB krävs det förändring på en gång.

– Vi har länge pekat på bristerna i dagens regelverk och är positiva till de nya åtgärdsförslagen, säger Tord Fornander, ordförande i FBB.

Kan dröja till 2029

Även om EU:s besiktningspaket förväntas inom de närmsta åren kan det dröja till 2029 innan det är i hamn.

Av just den anledningen kräver branschorganisationen att Sverige agerar med framförhållning.

– Att Transportstyrelsen inte ens vill agera på sina egna förslag är väldigt svårt att begripa. Det finns inget att vänta på, det handlar i grunden om vår miljö och hälsa, säger Tord Fornander.

Fusk förväntas kriminaliseras

Ett förslag ligger dock på regeringens bord om att kriminalisera fusk med avgasrening.

Det är specifikt framtaget efter beräkningar om att manipulerad eller saknad avgasrening kommer att öka den svenska vägtrafikens utsläpp av kväveoxider med upp till 14 procent för tunga lastbilar.

För lätta dieselfordon bedöms utsläppen öka med så mycket som 150 procent om inget sker.

– Det är såklart ett steg i rätt riktning att det nu finns förslag att kriminalisera den här typen av fusk. Nu är det viktigt att regeringen agerar snabbt för att få till nödvändiga lagändringar, säger Tord Fornander.

Saknar regler för elbilar

FBB uppmärksammar också att Sverige, till skillnad från många andra EU-länder, saknar ett särskilt regelverk för kontrollbesiktning av elbilar.

Till exempel kontrolleras inte komponenter som bilens framdriftsbatteri, kablar och laddutrustning för eventuella fel.

– Regelverket måste självklart uppdateras i takt med den tekniska utvecklingen och att elfordon blir en allt större del av den svenska fordonsflottan. Avsaknaden av regler för elbilar handlar knappast om att frågan är komplex – förslagen finns och andra EU-länder har redan infört specifika kontroller.”, säger Tord Fornander. 

Foto: K. Hörnfeldt

Text: Redaktionen


Försäkringsbolag går ut med meddelande till alla med solceller

2024 02 19

Många med solceller gör samma misstag under vintern.

Det blir allt vanligare att privatpersoner låter installera solcellsanläggningar för egen produktion av el.

Samtidigt finns det vissa misstag som många gör som kan skada investeringen.

Ett sådant misstag som är förhållandevis vanligt nu under vintern är att folk skottar sönder solpanelerna.

Det varnar nu försäkringsbolag för, rapporterar Sveriges Radio.

Tänk på detta

Försäkringsbolagen har noterat en ökning vad gäller skadorna då många vill skotta av panelerna.

Därmed går man ut med flera uppmaningar för att undvika detta.

– Montera panelerna så att snön kan glida av

– Snöröj endast om det verkligen är nödvändigt

– Använd verktyg som inte har några vassa kanter

– Se till att lämna åtminstone en decimeter snö på tak och paneler

Allt mer populärt

Det har blivit allt mer populärt för privatpersoner att installera solceller för att producera egen el.

Inte minst efter elkrisen förra året har många börjat tänka på hur försörjningen går till.

Därför vill många investera i solceller, som även kan höja värdet på huset.

Kräver visst arbete

För den som har solceller krävs ett visst arbete, bland annat genom att se till att man inte skadar solcellerna när man skottar.

Det finns även flera andra saker att tänka på för att se till att man inte riskerar att orsaka skador på eller förstöra solcellerna.

– Kontrollera att kablar inte ligger mot vassa kanter, framförallt inte i kabelböjar. Är alla synliga kablar hela? Var uppmärksam på skav, sprickor eller skador efter gnagare, framhåller Energimyndigheten.

Är känsliga

Myndigheten förklarar vidare att solcellerna är mycket känsliga och att man bör behandla dem med varsamhet.

– Kom ihåg att solceller är känsliga. Även om solcellerna ligger bakom glaset kan det bli mikrosprickor i dem vid hög belastning. Gå aldrig på en modul.

– För en djupare kontroll av din anläggning kan du anlita ett elinstallationsföretag eller en solcellsleverantör som erbjuder servicebesiktning.

Foto: M. Wilson

Text: Redaktionen